Forside

Velkommen til Liv Over Lov, hvis formål er at arbejde for lovændringer, så det med baggrund i princippet om “Lighed for Loven” bliver strafbart for kommuner, regioner og Ankestyrelse at:
  1. tvinge borgerne ud i endeløse praktikker inkl. sengepraktik, der forværrer borgernes helbred
  2. ændre borgernes lægers diagnoser og erklæringer om varig nedsat funktions- og arbejdsevne
  3. tvinge borgerne til at arbejde gratis og medvirke til løndumping for at få offentlig forsørgelse
  4. fastholde borgerne uafklarede på fattigdomsydelser i både 5, 10, 15, 20 og 30 år
  5. praktisere systematisk ulovlig sagsbehandling i både år og årtier i forhold til Ombudsmandens principper om “God forvaltningsskik” og i forhold til offentlige myndigheders pligt overfor borgerne i Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven og § 2 i den særlige Retssikkerhedslov om Proportionalitetsprincippet, der forpligter offentlige myndigheder til at vælge “den mindst indgribende foranstaltning” over for borgerne.

Vigtig information om offentliggørelse af navngivne personer og lydoptagelser på hjemmesiden:

I Liv Over Lov har vi med inspiration fra Danmarks Radios etiske begrundelser valgt at offentliggøre adskillige lydoptagelser (inkl. skjulte optagelser) fra møder med jobcentre m.fl. og valgt at offentliggøre navne på ansatte i ledende og øvrige magtfulde stillinger i kommunerne og i regionerne:

  • fordi de har væsentlig offentlig interesse
  • fordi hensynet til den offentlige interesse klart overstiger hensynet til de navngivne personer
  • fordi mange skriftlige klager i meget lang tid forud for offentliggørelsen af de navngivne personer og lydoptagelserne ikke har ført til, at jobcenteransatte, kommunalpolitikere, forvaltningschefer, direktører m.fl. har taget ansvar for og rettet op på alle deres løgne, fordrejninger af FAKTA m.m.
  • fordi offentliggørelserne udgør beviser og dokumentation, som vi ikke har kunne tilvejebringe på anden vis

Danmarks Radios retningslinjer for offentliggørelse af skjulte optagelser

Opdateret den 21. juni 2018