Vejleder Jobcentre om skånejobmulighed?

Liv Over Lov iværksatte den 17. august 2017 en onlineundersøgelse, hvor mennesker med dokumenterede varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat arbejdsevne anmodes om at besvare følgende 2 spørgsmål: Har Jobcentret nogen sinde vejledt dig om, at det iht. § 2, nr. 6, § 51, § 52, nr. 2 og § 53, stk. 4 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats er muligt at blive ansat i skånejob, når man er førtidspensionist? Hvilken kommune bor du i? Update 31. . . .

Jobcenter København tilfredshedsundersøgelse 2016

Den 9. august 2017 modtog Liv Over Lov Administrerende direktør Bjarne Winges svar på vores spørgsmål om Konsulentfirmaet Advice’s undersøgelse af borgernes tilfredshed med den modtagne service og vejledning i Jobcentrene i Københavns kommune. Samme dag fremsendte vi 3 opfølgende spørgsmål til Bjarne Winge og til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation inkl. Borgmester Anna Mee Allerslev. Den 17. august 2017 modtog vi Bjarne Winges svar på vores opfølgende spørgsmål. Ingen af politikerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget inkl. Borgmester Anna . . .

Dialogmøde med Andreas Keil den 5/7 2017

Den 5. juli 2017 mødtes 7 borgere til dialogmøde med Andreas Keil, Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation. Dialogmødet varede i 1 ¼ time. Da 3 af borgerne ikke ønskede at blive filmet, og da 1 borger havde ansvaret for videooptagelsen, er det kun Andreas Keil og 3 af de 7 borgere, der kan ses i videoen. Under dialogmødet fik Andreas Keil 2 nye dokumenter. Det ene dokument var med nogle af de vigtigste pligter, som kommunerne har overfor borgerne. . . .

Dialogmøde med Anna Mee Allerslev den 28/6 2017

Den 28. juni 2017 demonstrerede ca. 150 mennesker foran Københavns Rådhus. Anledningen var, at Borgmester Anna Mee Allerslev havde indkaldt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til et ekstraordinært møde pga. den massive kritik af Københavns kommunes forvaltning og udmøntning af reformen om Fleksjob og førtidspension fra 2013. Inden udvalgsmødet gik i gang, kom Anna Mee Allerslev ud til os demonstranter for at åbne for en dialog og for at invitere os til et møde i forlængelse af mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. . . .

Åbent brev til Troels Lund Poulsen om administrative skøn uden hold i fakta

Den 16. november 2017 modtog vi Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens svar på de 159 underskriveres Åbne brev med spørgsmål om offentlige myndigheders administrative skøn uden hold i faktuelle oplysninger fra blandt andet behandlende læger. Troels Lund Poulsen har desværre ikke besvaret de stillede konkrete spørgsmål, selvom de var både generelle og også principielle for 1000 vis af mennesker med varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat eller slet ingen arbejdsevne. Troels Lund Poulsen begrunder det med, at . . .

Åbent brev til Anna Mee Allerslev m.fl.

Den 30. juni 2017 modtog 68 borgere skriftligt svar fra Bjarne Winges, direktør i Københavns kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningpå de 3 spørgsmål om forvaltningen af lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb, vi stillede i vores Åbne brev til beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev og øvrige politikere i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 22. juni 2017. Læs det Åbne brev længere nede på denne side. Læs en scanning af svaret fra Administrerende direktør Bjarne Winge her Bjarne Winge herviser i sine svar . . .

Jobcenter Købehavn er et af landets værste

Siden TV2 Lorry den 1. juni 2017 viste et langt indslag om Jobcenter Københavns mere end 20 år lange mishandling af dødssyge Vladimira Kristensen på 63 år, har flere og flere medier heldigvis dækket forholdene i Jobcenter København massivt. Deadline på DR2 viste den 23. juli 2017 kl. 22:30 et meget langt interview med den ansvarlige Borgmester for Jobcentrene i København, Anna Mee Allerslev. Desværre gav Deadline ikke nær så lang taletid til en af de berørte borgere, som de . . .

Cirkus Jobcenter

Den 12. januar 2017 skrev Bettina Post et meget relevant debatindlæg i Politiken. Bettina Post er socialrådgiver og var formand for Dansk Socialrådgiverforening i perioden 2008-2012. I dag er hun borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune og aktiv samfundsdebattør. I debatindlægget skriver Bettina Post bl.a.: “Kontanthjælpsmodtagere sendes rundt i Cirkus Jobcenter uden udsigt til at komme i arbejde. De hænger uhjælpeligt fast, og politikerne er ligeglade. Der går ikke mange dage, uden at det Kgl. Danske Beskæftigelsessystem er til debat. Og af . . .

Spørgsmål til og svar fra BIF København

I et konstruktivt samarbejde mellem medlemmer af Liv Over Lov, John Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten, og Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole, blev der i april 2017 udarbejdet en række spørgsmål om fleksjob og ressourceforløb til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København. Det er administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bjarne Winge, der besvarede John Andersens spørgsmål. Bjarne Winges svar afstedkom, at John Andersen 2 gange stillede opfølgende spørgsmål. Alle John Andersens politikerspørgsmål og alle Bjarne Winges . . .

Slidgigt kan ikke kureres

Håbet om, at slidgigt kan kureres, aflives I linket herover, som er en vidensartiklen i Politiken den 6. juli 2016, afliver forskere håbet om, at slidgigt kan kureres. Der står bl.a.: Man skal ikke gøre sig håb om, at man med kirurgiske indgreb, medicinsk behandling eller ved kroppens egen hjælp, kan få nedslidt bruskvæv til at vokse frem igen hos folk med slidgigt og bruskskader, viser ny dansk forskning. I alle vores led er der puder af bruskvæv, der kan . . .