Spørgsmål til og svar fra BIF København

I et konstruktivt samarbejde mellem medlemmer af Liv Over Lov, John Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten, og Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole, blev der i april 2017 udarbejdet en række spørgsmål om fleksjob og ressourceforløb til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København. Det er administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bjarne Winge, der besvarede John Andersens spørgsmål. Bjarne Winges svar afstedkom, at John Andersen 2 gange stillede opfølgende spørgsmål. Alle John Andersens politikerspørgsmål og alle Bjarne Winges . . .