Åbent brev til Anna Mee Allerslev m.fl.

Den 30. juni 2017 modtog 68 borgere skriftligt svar fra Bjarne Winges, direktør i Københavns kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningpå de 3 spørgsmål om forvaltningen af lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb, vi stillede i vores Åbne brev til beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev og øvrige politikere i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 22. juni 2017.

Læs det Åbne brev længere nede på denne side.

Læs en scanning af svaret fra Administrerende direktør Bjarne Winge her

Bjarne Winge herviser i sine svar til principafgørelser fra Ankestyrelsen. Læs dem herunder:

Principafgørelse 92-16: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186957

Principafgørelse 25-14: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163444

København den 22. juni 2017

Åbent brev om forvaltningen af lovgivningen om førtidspension og ressourceforløb

Kære beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, kære øvrige politikere i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Borgerrepræsentation!

Vi har nogle spørgsmål til jer om Københavns Kommunes forvaltning af lovgivningen om førtidspension, ressourceforløb og fleksjob på baggrund af udtalelser fra den seneste tid.

På et åbent debatmøde om beskæftigelsespolitikken for udsatte borgere i Københavns Kommune i Settlementet den 8. juni 2017 udtalte Anna Mee Allerslev: ”Det er Ankestyrelsens praksis, og det står direkte i loven, at man skal se på en borgers arbejdsevne i et helt år – mindst ét år. (…) Jeg ønsker ikke at arbejdsprøve og spilde skatteborgernes penge på at arbejdsprøve i over et år.”

Vi må spørge: Hvor i loven skulle der stå, at kommunerne er forpligtede på at se på en borgers arbejdsevne i mindst ét år, før der kan tildeles fleksjob eller førtidspension? Og hvilken konkret principafgørelse fra Ankestyrelsen, mener I, fastsætter, at borgere med veldokumenterede varige sygdomme/handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne skal arbejdsprøves så længe?

I TV2 Lorry var der den 1. juni 2017 kl. 19:30 et indslag om dødssyge syge Vladimira Kristensen.

Det handlede om, at Jobcenter København har givet afslag på førtidspension og i stedet indstillet hende til et ressourceforløb. TV2 Lorry spurgte Anna Mee Allerslev om, hvor nær døden man skal være for at få førtidspension.

Anna Mee Allerslevs svar var, at Københavns Kommune er nødt til at gøre det, der står i loven, men at hun synes, den er alt for stram. Hun mente, at man nærmest skal være mere død end levende, før kommunerne må gøre en undtagelse.

Se TV2 Lorrys opsamling på indslagene her: TV 2 Lorry’s opsamlingsartikel af 2. juni 2017

Tilsvarende vejledte en socialrådgiver fra Jobcenter Lærkevej under et hjemmebesøg hos Vladimira Kristensen om, at man skal være terminal for at kunne få en førtidspension.

Terminal bruges normalt kun af læger, der har vurderet, at man højst sandsynligt kun har seks måneder tilbage at leve i.

Det kom også frem på hjemmebesøget, at socialrådgiverne på Lærkevej ikke kendte til den nye skrivelse om ressourceforløb af 14. marts 2017. Det kan en lydoptagelse fra Vladimiras partsrepræsentant dokumentere.

Vi spørger: Hvor i loven står der, at borgere skal være terminalt syge for at kommunen kan tilkende førtidspension?

På debatmødet i Settlementet udtalte Allerslev også, at kommunerne kun er juridisk forpligtede på at sagsbehandle i overensstemmelse med loven og Ankestyrelsens praksis – ikke på at tilrettelægge sagsbehandlingen i overensstemmelse med f.eks. Skrivelse om ressourceforløb af 14. marts 2017.

Se Skrivelsen her: Skrivelse om ressourceforløb af 14. marts 2017

Vi er klar over, at man ikke kan anlægge ret på en vejledning eller skrivelse. Men Skrivelsen om ressourceforløb er jo ikke det eneste sted, hvor lovens fortolkning indskærpes over for kommunerne.

Det gør den for eksempel også i nogle af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksens svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg i 2012 om ressourceforløb. Og beskæftigelsesministeren udtalte sig den 4. maj 2017 til TV2 Fyn i en lignende sag, at Middelfart Kommune skulle rette ind efter vejledningen.

Se artikel og TV-indslag her: TV 2 Fyn’s interview med Troels Lund Poulsen

Vi spørger: Hvad er grunden til, at Københavns Kommune i lighed med Middelfart Kommune nægter at følge skrivelser og vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet, når beskæftigelsesministeren klart udtaler, at kommunerne har pligt til det? Og hvilke principafgørelser fra Ankestyrelsen henviser Anna Mee Allerslev til og finder tungere vejende end ministerens og forligskredsens vejledning?

Vi forventer skriftlige svar på de spørgsmål, vi har stillet jer, og vil forbeholde os ret til om nødvendigt at offentliggøre dem. Og så vil vi gerne minde jer om følgende:

  • Det overordnede formål med ressourceforløb er at udvikle borgernes arbejdsarbejdsevne, så de kan blive helt eller delvist selvforsørgende f.eks. i et fleksjob.
  • Vladimira Kristensen er dødssyg og har været offentligt forsørget i 20 år – de sidste mange år af kontanthjælp.
  • Der er flere andre københavnere med veldokumenterede, varige sygdomme/handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne, der har været fastholdt på offentlig forsørgelse (primært kontanthjælp) mellem 5 og 28 år, jævnfør en medlemsundersøgelse i Foreningen Liv Over Lov den 7. marts 2017.

Se undersøgelsen her: Liv Over Lov’s medlemsundersøgelse m.m.

Vi anbefaler jer i øvrigt at læse Lisbeth Riisager Henriksens kronik ”Hvor længe skal mishandlingen af dødssyge mennesker fortsætte?” i Århus Stiftstidende den 18. juni 2017: http://stiften.dk/artikel/459688

Så vil I forhåbentlig forstå, hvorfor det er påtrængende nødvendigt at ændre kursen over for kommunens syge borgere, og at det også er jeres ansvar.

Med venlig hilsen

Jane Pihlmann

Medunderskrivere:

1. Martin Olafssen

2. Diana Vang

3. Jane Margrethe Andersen

4. Birgit Waaentz

5. Kirsten Viki Hedegaard Brømsøe

6. Tove Holst Nielsen

7. Lisbeth Riisager Henriksen

8. Rikke Noack Skivild

9. Lolita Solsikke Christensen

10. Pia Pia

11. Rie Grenaa LS

12. Dorthe Fallesen Frimann

13. Anne de Haas

14. Jens Hedegaard

15. Lone Erkland

16. Ann Hejgaard

17. Lone Jensen

18. Pia Annie Horstmann Larsen

19. Keld Beuchert-Villadsen

20. Anne-Berit Susanne Olesen

21. Lene Romer Halby

22. Gun-Reipur Hannestad

23. Tatjanouska Rosenkilde Mailand

24. Steven Johannes Legêne

25. Dorthe Blicher Dam

26. Lotte Rasmussen

27. Birgit Schmelling

28. Lotte Lyhne

29. Marianne Grann

30. Marianne Telling

31. Christian Danvill

32. Pia Mors Laursen

33. Diana Rita Møller

34. Kim Osbøl

35. Morten Sigh

36. Lea Hansen

37. Stig von Rosen

38. Annette Nielsen

39. Pia Engelbæk

40. Lena Dahl Møller

41. Bitten Vivi Jensen

42. Jette Høst Nielsen

43. Camilla Gry Clausen

44. Marianne Bach

45. Ditte Olivia Corfixen

46. Bente Abrahamsen

47. Patrick Hansen

48. Gunvor Schjelde

49. Henrik Nordentoft

50. Dennis Andersen

51. Sita Pejtersen

52. Susanne Jakobsen

53. Ulrike von Rosen

54. Charlotte Pedersen

55. Joel Wedell

56. Lise Andresen

57. Michala Bornemann

58. Linda Luckow

59. Michael Neumann

60. Jan Spangenberg

61. Elly Barstad

62. Ulla Curdt-Christiansen

63. Brian Nielsen

64. Bwalya Sørensen

65. Ditte Elizabeth Haastrup

66. Nina Luckow

67. Johnny Jensen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.