Åbent brev til Troels Lund Poulsen om administrative skøn uden hold i fakta

Den 16. november 2017 modtog vi Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens svar på de 159 underskriveres Åbne brev med spørgsmål om offentlige myndigheders administrative skøn uden hold i faktuelle oplysninger fra blandt andet behandlende læger.

Troels Lund Poulsen har desværre ikke besvaret de stillede konkrete spørgsmål, selvom de var både generelle og også principielle for 1000 vis af mennesker med varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat eller slet ingen arbejdsevne.

Troels Lund Poulsen begrunder det med, at han som minister ikke har mulighed for at tage stilling til de konkrete situationer. Det eneste håb Troels Lund Poulsens svar måske kan give alle disse mennesker i hele landet er, at han har bedt STAR om at lytte lydfilerne igennem i forbindelse med evalueringen af reformen af fleksjob og førtidspension.

Læs Troels Lund Poulsens svar herunder.

Det Åbne brev kan læses under Troels Lund Poulsens svar.

Den 23. oktober 2017

Åbent brev med spørgsmål om offentlige myndigheders administrative skøn uden hold i faktuelle oplysninger fra blandt andet behandlende læger

Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Kære Torsten Gejl, Leif Lahn Jensen, Finn Sørensen, Hans Andersen, Sofie Carsten Nielsen, Laura Lindahl, Bent Bøgsted, Karsten Hønge og Rasmus Jarlov, beskæftigelsesordførere i Folketinget

Undertegnede 159 underskrivere beder om skriftlige svar på nedenstående spørgsmål om blandt andre jobcentrenes og socialcentrenes administrative skøn (§ 24 i Forvaltningsloven) i forhold til reformen af førtidspension og fleksjob, sygedagpengereformen og de to kontanthjælpsreformer.

Spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af en lydoptagelse. Den dokumenterer, hvordan et menneske, der har været alvorligt sygt og handicappet i 20 år, blev trukket igennem to timers obstruerende, magt-demonstrerende og umenneskelig sagsbehandling af to socialrådgivere fra Jobcenter Lærkevej i Københavns Kommune.

Hør lydoptagelsen her: https://www.youtube.com/watch?v=9xl9Qqynytk

Læs også Anders Beichs klumme i Politiken den 8. oktober 2017: ”De sygeste er dømt til tidsubestemt sagsbehandling i Københavns Kommune” http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6150527/De-sygeste-er-dømt-til-tidsubestemt-sagsbehandling-i-Københavns-Kommune

Der er mange andre borgere, der også bliver behandlet umenneskeligt i andre kommuner – også i strid med intentionerne bag især reformen af fleksjob og førtidspension og i strid med Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven og den særlige Retssikkerhedslov om tvangsindgreb (Proportionalitetsprincippet i LOV nr 442 af 09/06/2004), som forpligter kommunen til at vælge det mindst indgribende indgreb. For at dokumentere det, så I kan udtale jer generelt om sagen og ikke undskylde jer med, at der er tale om en enkeltsag, medsender vi en række links (se nederst i brevet).

Vi beder jer besvare følgende spørgsmål på baggrund af borgereksemplet i lydoptagelsen:

 1. Hvilken konkret lovhjemmel har kommunerne til ifølge de to socialrådgiveres udsagn (ca. 1:20:00 inde i lydoptagelsen) at nægte at vurdere, om det er åbenbart formålsløst at udvikle en borgers arbejdsevne, når en borger som for eksempel Vladimira Kristensen har været igennem et utal af be-handlinger for meget alvorlige og varige sygdomme og handicap i 20 år, og hvor behandlingsmulighederne først bliver udtømte den dag, hun dør?
 2. Hvilken konkret lovhjemmel har kommunerne til at afgøre, at man ifølge de to socialrådgiveres udsagn (16:40 inde i lydoptagelsen) skal være terminalt syg for at kunne få en førtidspension uden om Rehabiliteringsteamet, uden at skulle trækkes igennem flere timers arbejde med at udfylde Rehabiliteringsplanens Forberedende Del og uden at skulle igennem et ressourceforløb først med henvisning til, at loven kræver, at alle behandlingsmuligheder skal være udtømte, selvom mange års behandlinger for meget alvorlige sygdomme og handicap ikke har ført til en forbedring af funktionsevne/arbejdsevnen?
 3. Hvilken konkret lovhjemmel har kommunerne til administrativt at skønne i helt åbenlys uoverensstemmelse med sundhedskoordinatorers udtalelser om, at en borger aldrig vil komme i arbejde, men højst vil få forbedret sin livskvalitet med fremtidige behandlingsmuligheder?

Med venlig hilsen

Bitten Vivi Jensen, Kim Osbøl og Jane Pihlmann

Daglig Ledelse i Aktions- og Støttegruppen Liv Over Lov (Se alle underskrifter sidst i brevet)

Link til andre artikler, til TV-indslag m.m.:

Professor, psykiatere og læger: Jobcentre gør borgere psykisk syge https://www.avisen.dk/top-jobcentre-goer-danskere-psykisk-syge_461372.aspx

Næstved: Farcen fortsætter: Flere er i praktik i under en time om ugen http://sn.dk/Naestved/Farcen-fortsaetter-Flere-er-i-praktik-i-under-en-time-om-ugen/artikel/605449

Struer: Ulla fik nej til førtidspension: Vil flytte 150 km. for at prøve i ny kommune https://www.avisen.dk/ulla-fik-nej-til-foertidspension-vil-flytte-150-km_463792.aspx

Langeland: En halv times arbejde om ugen var for hårdt for Pia: Kommunen nægter førtidspension https://www.avisen.dk/syge-pia-foeler-sig-koert-rundt-i-systemet-som-et-ha_461629.aspx

Fredericia: Smertefuld ambulancetur skal presse Henny tilbage på job https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/09/19/Smertefuld-ambulancetur-skal-presse-Henny-tilbage-paa-job

Randers: STEEN FÅR HØJ ERSTATNING FOR TABT ERHVERVSEVNE – MEN KOMMUNEN JAGER HAM https://fagbladet3f.dk/node/46619

Holstebro: KNÆKKET AF KOMMUNEN: FØR HAVDE JEG ALDRIG SET FAR GRÆDE https://fagbladet3f.dk/artikel/foer-havde-jeg-aldrig-set-far-graede

Odense: Alkoholiker sendt i praktik – på værtshus https://www.tv2fyn.dk/artikel/alkoholiker-sendt-i-praktik-paa-vaertshus

Middelfart i modvind: https://www.tv2fyn.dk/nyheder/04-05-2017/1930/middelfart-i-modvind?autoplay=1#player

Assens: Charlotte syg af ressourceforløb: “Hvornår slutter det her helvede?”, bl.a. med udtalelse af psykiater https://www.avisen.dk/charlotte-syg-af-ressourceforloeb-hvornaar-slutter-d_388887.aspx

København: Jurist Bo Juul Jensens Genvurderingsafgørelse, hvor han fastholder, at Kim Osbøl hverken er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, selvom Kim har lægedokumenterede varige sygdomme og handicap og som følge deraf varig nedsat arbejdsevne http://www.k10.dk/showthread.php?p=357986#post357986

Link til flere lydoptagelser fra Jobcenter Lærkevej og Baldersgade i København:

Er det raffineret ondskab forklædt i sødme mod Merete Skovgaard Andersen? https://www.youtube.com/watch?v=39aynGLSThI&t=321s

København erklærer folk for selvforsørgende, når man har en lønindkomst på kontanthjælpsniveau, selvom det er lægeligt dokumenteret, at man har omfattende varig nedsat arbejdsevne, og selvom man har været fastholdt i systemet i mere end 28 år https://www.youtube.com/watch?v=1-7meiGp0Us

Jane Pihlmanns 3 møde med et Rehabteam i Jobcenter København 28 09 2017 https://www.youtube.com/watch?v=cyHHbJO9rVw

Labyrint af bortforklaringer på Jobcenter Lærkevej i Kbh. overfor Johnny Jensen https://www.youtube.com/watch?v=R-qOpS3sXDQ

Jobcenter Lærkevej, Kampen for afgørelser https://www.youtube.com/watch?v=v64flgQz7Y8&t=453s

Underskrivere:

 1. Ag Simonsen
 2. Alis Andersen
 3. Anette Dinesen
 4. Anette Heinsen
 5. Anette Kirstine Andersen
 6. Anja Andrès
 7. Anja Malmstrøm
 8. Anja Pedersen
 9. Ann Thomsen
 10. Anne-Berit Susanne Olesen
 11. Annelie Linnéa Byrne
 12. Annemone Haraldsson
 13. Annette Broge
 14. Annette Nielsen
 15. Annette Slivsgaard
 16. Bente Abrahamsen
 17. Benthe Stensgaard
 18. Berit Hein
 19. Bettina Bundgaard
 20. Bina Fjordside
 21. Birger Jørgensen
 22. Birgit Holm-Petersen
 23. Birgit Kunz Henriksen
 24. Birthe Christensen
 25. Bitten Vivi Jensen
 26. Bobotan Groze Bogdan Ioan
 27. Bodil Stockflet Jørgensen
 28. Brian Henriksen
 29. Brian Jelshøj
 30. Britta Glinvad Kristensen
 31. Bwalya Sørensen
 32. Camilla Goldcia
 33. Carina Larsen
 34. Carina Leuenhagen Jensen
 35. Carsten John Junker
 36. Charlotte Aarestrup
 37. Charlotte Kwasniak
 38. Charlotte Pedersen
 39. Cindy Barrett
 40. Connie Andersen
 41. Daina Thesmer Støvring
 42. Dan Jensen
 43. Danny Kaae
 44. Diana Bergholz
 45. Dorte Stefanie Borgquist
 46. Dorthe Mølgaard Winther
 47. Edie Nula Frey
 48. Erling Astrup
 49. Esben Søvang Maaløe
 50. Finn Hansen
 51. Flemming Uno Hansen
 52. Gitte Brigitte Damgaard Rasmussen
 53. Gry Vassard
 54. Gunvor Schjelde
 55. Hanne Godiksen
 56. Heidi Fjollemås Olesen
 57. Heidi Madsen
 58. Heidi Marcher
 59. Helle Bossen
 60. Helle Elena Andersen
 61. Henning Søder
 62. Henrik Plambek
 63. Inger Nilsson
 64. Jacob Glumsøe
 65. Jakob Lindebæk Jasim
 66. Jakob Rerup
 67. Jan Andersen
 68. Jan Gustenhoff
 69. Jan Spangenberg
 70. Jane A. Bitsch Andersen
 71. Jane Margrethe Andersen
 72. Jane Pihlmann
 73. Jannick Nielsen
 74. Jannike Kirkegaard
 75. Jeanette Dahl
 76. Jeanette Larsen
 77. Jeanne Wede
 78. Jesper Jensen
 79. Jette Søster From Petersen
 80. Jim Ørndrup Elzer
 81. Joan Hansen
 82. Joan Wullum Marcussen
 83. Joel Wedell
 84. Johnny Jensen
 85. Julie Jakobsen
 86. Julie Lautrop
 87. Karl Nørgaard
 88. Keld Beuchert-Villadsen
 89. Kim Andersen
 90. Kim Osbøl
 91. Kirsten Felin
 92. Kirsten Holst Kjaer
 93. Kirsten M. Clemmensen
 94. Kit Melchert Bonnicksen
 95. Klaus Mikkelsen
 96. Laila Smith Bekkaoui
 97. Lars Møller
 98. Lea Hansen
 99. Lena Dahl Møller
 100. Lene Andersen
 101. Lene Romer Halby
 102. Lis Jensen
 103. Lis Mariette Hansen
 104. Lisbet Halveg
 105. Lisbeth Andersen
 106. Lisbeth Sand
 107. Lissi Vangsgaard
 108. Lone Jensen
 109. Lotte Rasmussen
 110. Lotte Sørensen
 111. Lynne Rie Hansson
 112. Maja Nygaard
 113. Marc Real
 114. Marianne Bach
 115. Marianne Rasmussen
 116. Marion Bergstedt
 117. Martin Olafssen
 118. Martin Thiemke
 119. Martin Trex
 120. Merete Lindegaard
 121. Merete Skovgaard Andersen
 122. Mette Reinhold Rudbeck
 123. Mille Dencher
 124. Morten Hvam
 125. Naja Anthonsen
 126. Nikolaj Ehmsen Meedom
 127. Per Knutson
 128. Pia Aakerlund
 129. Pia de Neergaard
 130. Pia Engelbæk
 131. Pia Hamborg
 132. Pia Sofie
 133. Rie Grenaa LS
 134. Rikke Schrøder
 135. Sana Petersen
 136. Sandie Haick Nielsen
 137. Sandra Tudsenelda
 138. Selina M. Wolfram
 139. Símun Simonsen
 140. Sofie Dybvad
 141. Solveig M. Johansen
 142. Stinne Nørby
 143. Susie Christophersen
 144. Sussi Juhl Hansen
 145. Sussi Ryan
 146. Sussie Jørgensen
 147. Thina Priis
 148. Tina Krogsgaard Olsen
 149. Tina Madsen
 150. Torben Godsk
 151. Tove Holst Nielsen
 152. Trine Louise Hasselbalch
 153. Troels Christian Jakobsen
 154. Ulf Baldrian Kudsk Harbo
 155. Ulla Curdt
 156. Ulla Pierri Enevoldsen
 157. Ulrik Christensen
 158. Zenia Celius
 159. Åse Kolsboe Lejbølle

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.