Dialogmøde med Andreas Keil den 5/7 2017

Den 5. juli 2017 mødtes 7 borgere til dialogmøde med Andreas Keil, Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation. Dialogmødet varede i 1 ¼ time. Da 3 af borgerne ikke ønskede at blive filmet, og da 1 borger havde ansvaret for videooptagelsen, er det kun Andreas Keil og 3 af de 7 borgere, der kan ses i videoen. Under dialogmødet fik Andreas Keil 2 nye dokumenter. Det ene dokument var med nogle af de vigtigste pligter, som kommunerne har overfor borgerne. . . .

Dialogmøde med Anna Mee Allerslev den 28/6 2017

Den 28. juni 2017 demonstrerede ca. 150 mennesker foran Københavns Rådhus. Anledningen var, at Borgmester Anna Mee Allerslev havde indkaldt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til et ekstraordinært møde pga. den massive kritik af Københavns kommunes forvaltning og udmøntning af reformen om Fleksjob og førtidspension fra 2013. Inden udvalgsmødet gik i gang, kom Anna Mee Allerslev ud til os demonstranter for at åbne for en dialog og for at invitere os til et møde i forlængelse af mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. . . .