Dialogmøde med Anna Mee Allerslev den 28/6 2017

Den 28. juni 2017 demonstrerede ca. 150 mennesker foran Københavns Rådhus. Anledningen var, at Borgmester Anna Mee Allerslev havde indkaldt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til et ekstraordinært møde pga. den massive kritik af Københavns kommunes forvaltning og udmøntning af reformen om Fleksjob og førtidspension fra 2013.

Inden udvalgsmødet gik i gang, kom Anna Mee Allerslev ud til os demonstranter for at åbne for en dialog og for at invitere os til et møde i forlængelse af mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Vi var 9 demonstranter, der tog imod Anna Mee Allerslevs invitation heriblandt flere medlemmer af Liv Over Lov. Mødet varede i ca. 33 minutter og blev videooptaget.

Jeg anbefaler alle at se videoen, for Anna Mee Allerslev kommer med mange informationer om, hvad Københavns kommune vil gøre fremadrettet, hvis der kan skaffes det fornødne politiske flertal.

Forud for demonstrationen den 28. juni 2017, havde Liv Over Lov i et samarbejde med Facebookgrupperne Næstehjælperne, Jobcentrets Ofre og Reformramtes venner lavet et fælles brev til hele Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor vi fremsatte krav og ønsker for en oprydning i forvaltningen og for en ny forvaltningskultur. Læs brevet her:

Krav til en ny forvaltningskultur i jobcentrene i Københavns kommune

Udarbejdet i et samarbejde mellem Facebook-grupperne Reformramtes venner, Jobcentrets Ofre, Næstehjælperne og Liv Over Lov, som tilsammen har 24.610 medlemmer pr. 27. juni 2017

 1. Udred borgerne inden for max. 2 år: Jobcentret skal forpligtes til at tilvejebringe funktionsevnevurderinger, som er foretaget af uddannede ergoterapeuter, så snart det er lægeligt dokumenteret, at man har en varig sygdom/handicap og som følge deraf en varig nedsat funktionsevne/arbejdsevne
 2. Respekter Lægeerklæringer, dvs., at jobcentret skal forpligtes til at bruge alt, hvad lægerne skriver, og ikke kun enkeltord eller delsætninger.
 3. Brug Lægeerklæringer på en måde, som er til borgernes fordel
 4. Svar på vores henvendelser inden for 14 dage. Det gælder både for: a) Sagsbehandlere – b) Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren – c) Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets øvrige medlemmer – d) Jobcenterledelsen
 5. Prioriter beskæftigelsespolitikken lige så højt som integrationspolitikken. Både Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren og de øvrige udvalgsmedlemmer.
 6. Udskift jobcenterledelsen, så der kan skabe en ny og medmenneskelig forvaltningskultur i Beskæftigelsesforvaltningen. Det er bl.a. det, der virkede i Norddjurs kommune
 7. Sørg for, at det er socialrådgiveruddannede sagsbehandlere, som varetager syges/handicappes sager. Ifølge Maibritt Berlau er der meget få uddannede socialrådgivere i jobcentret
 8. Tag syge/handicappede borgeres informationer alvorligt og brug det som et aktiv i sagsbehandlingen i stedet for som nu, hvor det bliver brugt imod os
 9. Tag fagpersoners, specialisters, advokaters og lægers skarpe kritik af beskæftigelsesforvaltningen til efterretning og ret ind. Det er handling, der giver forvandling.
 10. Sørg for, at ingen syge/handicappede fastholdes og parkeres på kontanthjælp
 11. Giv borgerne frit valg mellem fleksjob og førtidspension, når arbejdsevnen er 10 timer eller derunder om ugen
 12. Vejled borgerne om, at det er muligt at arbejde i op til ca. 10 timer om ugen i et skånejob, når man er førtidspension
 13. Anna Mee Allerslev har udtalt flere gange, at Københavns kommune bliver slået i hovedet af STAR, hvis der ikke tolkes stramt nok. Vi ønsker dokumentation for denne påstand
 14. Stop øjeblikkeligt med at visitere borgere i ressourceforløb til kontanthjælp: Ankestyrelsen kommer i midten af juli 2017 med en principafgørelse omkring det. Den berørte borger har fået Ankestyrelsens afgørelse. Dem, som Københavns kommune allerede har smidt på kontanthjælp efter endt ressourceforløb, skal som minimum øjeblikkeligt have deres ressourceforløb tilbage med tilbagevirkende kraft.
 15. Skærp tilsynet med 2. aktører massivt, for som det er i dag, bliver det meste af det, som 2. aktører laver, overhovedet ikke brugt i kommunens afgørelser.
 16. Giv os dokumentation for Anna Mee Allerslevs udtalelser om, at både jurister og chef-juristen støtter Ankestyrelsens meget stramme fortolkning

Spørgsmål

 1. Anna Mee Allerslev har flere gange udtalt, at Københavns kommune bruger flere penge pr. borger end nogen andre kommuner.
  a. hvad bliver pengene brugt til?
 2. Er det rigtigt forstået, at det ekstraordinære møde, som afholdes onsdag den 28. juni 2017, udelukkende handler om, hvor mange penge, der kan afsættes til at gennemgå en række klagesager, som allerede ligger?

Med venlig hilsen
Næstehjælperne
Jobcentrets Ofre
Reformramtes venner
Liv Over Lov

TV-indslag

TV2 Lorry 1. juni 2017: Hun er dødssyg men skal alligevel i ressourceforløb

TV2 Lorry 1. juni 2017: Anna Mee Allerslev om førtidspension

TV2 Lorry den 22. juni 2017: Ingen førtidspension i Købehavn

TV2 Lorry den 23. juni 2017: Håb for førtidspensioner i København

TV2 Lorry den 28. juni 2017: Kampen om Førtidspension i København

TV2 Lorry 29. juni 2017: Borgmester vil finde yderligere 13 millioner til sagsbehandling

TV2 Lorry den 15. september 2017: Førtidspensions-ansøgere krydser fingre

1 comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.