Ulrik Kohl (Ø): Jane er malkeko for systemet

Den 2. november 2017 mødte Ulrik Kohl, borgerrepræsentant i København for Enhedslisten Jane Pihlmann på Kofoeds Skole for at optage denne lille film.

Om filmen siger Ulrik Kohl:

“Har du også hørt alt det sludder om syge og handicappede, der udnytter kontanthjælpssystemet?

Mød Jane, som er en af de mange handicappede og syge, som bliver udnyttet af systemet. År efter år bliver hun og andre fastholdt i systemet. Det koster kassen, men det er ikke Jane og de andre syge, som får gavn af pengene.

Jeg har besøgt Jane på Kofoeds Skole, hvor hun arbejder på en aktindsigt i sin egen sag. Jane er stærkt plaget af smerter efter et alvorligt trafikuheld for over syv år siden. Hun undrer sig over, at Københavns kommune betaler store beløb til de såkaldte 2. Aktører, som forpligter sig til at hjælpe syge og arbejdsløse. Jane synes nemlig, at de får penge for ting, som ikke sker.

Er Jane på grund af sin sygdom blevet til en hel lille malkeko for systemet?

Vh Ulrik Kohl, borgerrepræsentant (Enhedslisten)”


Den 3. november 2017 sendte Jane nedenstående ansøgning om aktindsigt til Jobcentret


 

Den 16. november 2017 modtog Jane afslag på aktindsigten, der bl.a. indeholder begrundelser, der tillægger Jane et motiv om, at hun vil skade de 2. aktører, der har fået betaling for hendes jobcenteraktiviteter med risiko for, at det vil medføre, at 2. aktørerne lider økonomiske tab.

Det er tragisk komisk, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vurdering i afslaget på aktindsigten er, at oplysninger om priser må opfattes som forretningsforhold, og at en konkurrerende virksomheds kendskab til disse forretningsfølsomme oplysninger risikerer at medføre, at aktørerne oplever en konkurrencemæssig skadevirkning med et muligt økonomisk tab til følge, når den samme forvaltning er fuldstændig ligeglad med, hvor alvorlig og ofte varig skadevirkning, de påfører deres varigt handicappede og syge borgere i det kyniske jobcentersystem, og hvor store økonomiske tab de berørte borgere lider også.

Læs afslaget på aktindsigten i Københavns kommunes udgifter til 2. aktører i min sag og de indtægter, de har fået i statsrefusion for samme aktiviteter her.

Jane er helt naturligt ikke tilfreds med at blive tillagt motiver, hun ikke har og er heller ikke tilfreds at have fået afslag på den ønskede aktindsigt. Jane klagede derfor over afslaget den 7. december 2017. Se klagen i billedet herunder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.