John Andersen (Ø); Jobindsatser må ALDRIG forværre folks helbred

Den 28. september 2017 var John Andersen (medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten) bisidder for Jane Pihlmann sammen med Bitten Vivi Jensen ved hendes 3. møde med et Rehabiliteringsteam på Jobcenter Lærkevej. Den 8. november 2017 mødtes de 3 igen for at lave en lille film. Om mødet i Rehabiliteringsteamet og tiden efter udtalte John Andersen: ”På trods af uendelige mængder dokumentation valgte Lærkevej igen at henvise til nye undersøgelser, selv om lægen i rehabiliteringsteamet mente, at sagen var fuld belyst. Denne praksis gør kronisk syge borgere mere syge end de var i forvejen. I videoen kommer vi også ind på, at NordDjurs kommune, som i modsætning til København har formået at rette op på en ineffektiv og umenneskelig praksis i forhold til behandling af kronisk syge borgere – takket være Ulf Baldrian Kudsk Harbos kæmpe indsats gennem flere år.” Se Blogindlæg om NordDjursmodellen Se Blogindlæg, der beviser, at bl.a. Jobcenter København har systematiseret et samarbejde med Klinisk Funktion på Frederiksberg Hospital, hvor de i fællesskab fejer alle tidligere udtalelser og erklæringer i borgernes sager af banen ved, at Klinisk Funktion i deres rapporter til Jobcentrene skriver, at det IKKE VIL MEDFØRE VARIGE SKADER på vores helbred at sende os ud i flere jobindsatser. Kommuner og Regioner bruger livstruende våben Se Blogindlægget med de svar Bjarne Winge, administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns kommune, har givet John Andersen på hans mange politikerspørgsmål om ressourceforløb og fleksjob her. Spørgsmål til og svar fra BIF København
Se også denne video med Bitten Vivi Jensen og Jane Pihlmann, som er optaget kort til efter Janes 3. møde med et Rehabiliteringsteam i Jobcentret på Musvågevej 15 i København NV den 28. september 2017. Dette møde med Rehabiliteringsteamet var endnu mere grotesk end Janes 2 foregående møder i 2014 og 2016, selvom de også var forfærdelige og groteske. Sundhedskoordinatoren i teamet, som var fra Klinisk Funktion på Socialmedicinsk Enhed på Frederiksberg Hospital, har været læge i 30-40 år og har bl.a. mange års erfaringer med både unge og ældre i psykiatrien. Flere gange under mødet sagde sundhedskoordinatoren, at sagen ifølge ham var tilstrækkeligt oplyst, og at han IKKE manglede nogen oplysninger i forhold til mit ønske om en førtidspension med skånejobmulighed. Rehabiliteringsteammødelederen overrulede totalt den erfaren og yderst kompetent sundhedskoordinators klare udtalelser ligesom mødelederen også overrulede alle andre fagpersoners skriftlige erklæringer i Janes mere end 7 år lange jobcentersag totalt. Mødelederen udsatte mødet og tvangshenviste Jane til en helhedsvurdering inkl. en psykiatrisk udredning på Klinisk Funktion. Begrundelsen var, at teamet på et formøde var blevet enige om det, selvom alle faktuelle oplysninger i Janes sag helt åbenlyst har dokumenteret, at hun er berettiget til en førtidspension med skånejobmulighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.