Åbent brev om kommuners og Klinisk Funktions borgerhelbredsforværrende samarbejde

Den 11. december 2017 modtog vi svar på nedenstående spørgsmål fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Læs hans svar herunder. Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Kære Torsten Gejl, Leif Lahn Jensen, Finn Sørensen, Hans Andersen, Sofie Carsten Nielsen, Laura Lindahl, Bent Bøgsted, Karsten Hønge og Rasmus Jarlov, beskæftigelsesordførere i Folketinget ——————————————– Undertegnede beder venligst om, at indholdet af dette åbne brev medtages i evalueringen af reformen af fleksjob og førtidspension. Ligeledes beder vi også om at få et skriftligt svar på vores spørgsmål nederst. I følgende 2 Blogindlæg: http://www.livoverlov.nu/2017/11/03/kommuner-og-regioner-bruger-livstruende-vaaben/ http://www.livoverlov.nu/2017/11/09/john-andersen-oe-jobindsatser-maa-aldrig-forvaerre-folks-helbred/ …har vi desværre dokumenteret, at nogle kommuner har systematiseret et samarbejde med Klinisk Funktion, hvor kommunen henviser, genhenviser eller tvangshenviser borgerne til undersøgelser hos Klinisk Funktion og beder dem om at svare på om det er kontraindiceret at iværksætte flere beskæftigelsesrettede indsatser. De gør dette, selvom sundhedskoordinatorer på borgernes møder med Rehabiliteringsteams udtaler, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst, og at der ikke er brug for flere oplysninger til sagen for at kunne tage stilling til fleksjob eller førtidspension. De gør det også, selvom Klinisk Funktion i deres rapporter til kommunerne anerkender, at det med baggrund i en given borgers sags faktuelle oplysninger er dokumenteret, at borgerens arbejdsevne ikke kan udvikles yderligere, og at den gradvist vil forværres yderligere ad åre. Alligevel erklærer en hel del læger fra Klinisk Funktion over for kommunen, at det ikke er lægeligt uforsvarligt, at det ikke er helbredstruende eller at det ikke vil medføre varig skade på borgernes helbred at iværksætte flere beskæftigelsesrettede indsatser. Vi mener, at den ovenfor beskrevne praksis er i åbenlys modstrid med, at der senest i Beskæftigelsesministeriets redegørelse om ressourceforløb i september 2017 står; citat:

“Indsatsen i ressourceforløb må aldrig forværre borgerens helbred.”.

Hverken kommuner eller Klinisk Funktion har i forhold til dokumentationen i de 2 Blogindlæg på noget tidspunkt taget stilling til eller truffet afgørelse om det er åbenlyst formålsløst at udvikle borgernes funktionsevne/arbejdsevne på baggrund af de faktuelle oplysninger i borgernes sager, hvilket vi mener, at reformen af fleksjob og førtidspension forpligter dem til. Med henvisning til de 6 konkrete eksempler i de 2 Blogindlæg og dette åbne brev beder vi jer venligst om at medtage dette i evalueringen af reformen og om skriftligt at svare på følgende spørgsmål: Er det i de tilfælde, hvor det allerede er dokumenteret, at borgernes arbejdsevne ikke kan udvikles i overensstemmelse med intentionerne og lovgivningen i reformen af fleksjob og førtidspension, at kommuner og Klinisk Funktion samarbejder systematisk om at få skriftlig dokumentation for, at det ikke er lægeligt uforsvarligt, ikke er helbredstruende eller at det ikke vil medføre varig skade på borgernes helbred at iværksætte flere beskæftigelsesrettede indsatser? Med venlig hilsen John Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten Bitten Vivi Jensen og Jane Pihlmann, medlemmer af Aktions- og støttegruppen Liv Over Lov

1 comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.