Skatteborgernes penge bruges til mishandling af syge

John Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten, har igen stillet politikerspørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Denne gang om et systematiseret samarbejde mellem Jobcenter København og Klinisk Funktion på Socialmedicinsk Enhed på Frederiksberg Hospital, som er til meget stor og varig skade for københavnere med veldokumenterede varige sygdomme og handicap og som følge deraf også veldokumenteret varig nedsat eller slet ingen arbejdsevne. Læs administrerende direktør Bjarne Winges svar til John Andersen den 27. november 2017 her
John Andersen skrev følgende til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den 20. november 2017: “På baggrund af henvendelse fra mange borgerne og med konkret henvisning til Christina Jensens sag ønskes:
  1. en begrundelse for, hvorfor Jobcenteret henviser til Klinisk Funktion, når de læger, som kender Christina, fraråder og udtaler, at yderligere arbejdsforanstaltninger er uansvarlige, og når det for længst er klart dokumenteret
  2. at der ingen arbejdsevne er at forbedre
  3. en redegørelse for, hvorfor denne praksis er forsat (dvs. henvisning til Klinisk Funktioner for borgere uden udsigt til forbedring af arbejdsevne), selv om Beskæftigelsesministeriet (efter lang tids kritik i offentligheden og afholdelse af et samråd i folketinget om problemet) i september indskærpede, at borgerne, hvor der åbenlyst ikke er en arbejdsevne at forbedre, IKKE skal sende ud i flere belastende og kostbare arbejdsprøver eller undersøgelser
  4. en vurdering af om den nuværende praksis er lovlig og i overensstemmelse med de opstrammede retningslinjer fra Beskæftigelsesministeriet og hvem, der har ansvaret for, at praksis ikke er blevet ændret efter de præciserede nationale retningslinjer
Endelig ønskes en opgørelse over kommunen (skatteborgernes) udgifter til Klinisk Funktion Christina har givet mig tilladelse til denne henvendelse Christina lider af mange sygdomme, bl.a. en inoperabel præmalign hjernesvulst. Hun kan pga. svimmelhed kun sidde op i ca. 15 min. Christina er d.d. så desperat som nogensinde, og jeg hverken tør eller kan tage ansvar for hendes tilstand. Christina udsættes for ulovlig, umenneskelig og nedbrydende sagsbehandling og kan ikke mere. Københavns kommune arbejder som bekendt sammen med Klinisk Funktion (KF). Overlæge Henrik Agerlin Pedersen fra Klinisk Funktion, som jeg har talt med – mener ikke, det er kontraindiceret med nye arbejdstiltag, selvom det vil medføre flere smerter og træthed, så længe borgeren ikke “dør” af det. Det giver ingen mening, når KF forinden har udtalt, at der er ingen arbejdsevne er at forbedre. Jobcenter og Klinisk funktion er dagligt medvirkende til at ødelægge svært syge mennesker, hvilket jeg efterhånden har adskillige eksempler på. Jeg kan ikke stiltiende finde mig i dette overgreb på alvorligt syge borgere. Bedste hilsner John Andersen
Liv Over Lov kan oplyse, at Christina Jensen var ude for en alvorlig ulykke i 1996, at hendes helbred siden da er blevet dårligere og dårligere, at hun måtte opgive at varetage et ordinært job, og at hendes helbredstilstand derfor lægeligt set har været stationær siden 1996.
Begrebet stationær er i HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 og i Vejledning om stationærtidspunktet på Socialjura defineret således: Stationærtidspunktet er datoen for en ulykke (eller for en lægediagnosticeret sygdom), hvor det må antages, at der ikke længere indtræder en væsentlig blivende bedring af borgerens helbredstilstand. Hvis arbejdet ikke genoptages, og sygeforløbet fortsætter uden pauser (er kontinuert), og hvis behandlinger – inkl. fortsat og evt. ny behandling – ikke medfører en væsentlig blivende bedring af helbredstilstanden, er der ikke grundlag for at beslutte, at borgerens helbredstilstand (funktionsevne) er forbedret eller kan forbedres.
Christina Jensens læge sendte sin LÆ265 attest til Jobcenter Lærkevej den 28. februar 2017, men Christina måtte vente i næsten 7 måneder på mødet med Rehabiliteringsteamet. Mødet med Rehabiliteringsteamet fandt sted den 19. september 2017, og her udsatte teamet mødet, fordi de ville have Christina undersøgt igen i Klinisk Funktion, selvom hun blev grundigt undersøgt der den 18. februar 2016, og selvom den undersøgende læge på Klinisk Funktion erklærede følgende: ”Patient findes at have et svært nedsat funktionsniveau, hun er observeret gennem tre timer i hendes i sin egen bolig og hun har tydeligvis svært ved at klare sig her.” [… …] ”Patienten er forsøgt behandlet talrige gange med blod-patches med kortvarig effekt. Patient er således kompleks syg primært af fysisk karakter, men også med en vis psykologisk overbygning, og hun har en psykisk skrøbelighed på baggrund af alle de traumer hun har været udsat for (kronisk belastningstilstand).” [… …] ”Hverken psykoterapeutiske eller medicinske interventioner kan forventes at ændre væsentligt på patientens tilstand. Prognosen er således dårlig og behandlingstilbuddene udtømte.”
Her kan I se, hvad Christinas praktiserende læge skrev i sin LÆ265 attest den 28. februar 2017

2 comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.