En løn på kontanthjælpsniveau = selvforsørgende

Dette Blogindlæg er lavet for at oplyse mennesker med varige sygdomme og handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne eller slet ingen om, at Jobcentre bl.a. i København siden 2011 (og måske før) har haft den praksis, at de erklærer folk for selvforsørgende, hvis de kan tjene en løn i et ordinært job – med eller uden skånebehov – der er på samme niveau som kontanthjælpen. Det er Liv Over Lov’s klare opfattelse, at Jobcentre i årevis ulovligt og systematisk udsætter mennesker med veldokumenterede varige sygdomme og handicap for et massivt krav og pres om at øge timetallet i arbejdsprøvninger til 20-25 pr. uge, så Jobcentre kan erklære dem for selvforsørgende og give afslag på både ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det har taget mange år at fremskaffe dokumentation for denne jobcenterpraksis, fordi ingen sagsbehandlere har skrevet noget om denne praksis i borgernes sager. Men den 9. september 2016 kom den længe ventede dokumentation i form af en lydoptagelse af et jobcentermøde med Johnny Jensen, som på trods af veldokumenteret livslang alvorlig psykisk sygdom har været fastholdt i beskæftigelsessystemet siden 1989 (de seneste mange år på kontanthjælp) uden at eneste sagsbehandler har påbegyndt en sag om afklaring af hans arbejdsevne. På mødet den 9. september 2016 deltog også Johnnys bisidder og en socialrådgiveruddannet faglig leder på Jobcenter Lærkevej i København. Det skal lige nævnes, at før Johnny fik en bisidder i maj 2014 havde han ikke fået nogen som helst hjælp til at håndtere hans jobcentersag eller til at oplyse ham om hans rettigheder og offentlige myndigheders pligter over for borgerne i Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven. Hør lydoptagelsen fra jobcentermødet den 9. september 2016 her: På baggrund af denne lydoptagelse, bad Johnny Jensen, hans bisidder og 2 andre reformramte foretræde for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København (BIF-udvalget). Johnnys ønske om foretræde for BIF-udvalget blev imødekommet. Foretrædet blev afholdt den 24. oktober 2016 – dog uden den daværende borgmester Anna Mee Allerslevs deltagelse. Johnny fik kun 10 minutter til at fremlægge sine spørgsmål om, hvordan kan BIF-udvalget stiltiende kunne acceptere, at bl.a. fagspecialister ændrer så massivt i borgernes lægediagnoser og erklæringer og kræver af dem, at de bare kan tage sig sammen og søge ordinære job på 20-21 timer om ugen. Kort tid efter Johnny, hans bisidder og 2 andre reformramte havde været til foretræde i BIF-udvalget valgte Johnny for første gang i sit liv anonymt at stå offentligt frem i en avis. Læs Politikens journalist Flemming Christiansens sobre artikel af 3. november 2016 om Johnnys mange år i beskæftigelsessystemet her Da Johnny ikke fik tilfredsstillende svar på selve foretrædet med BIF-udvalget den 24. oktober 2016, stillede han sammen med sin bisidder opfølgende skriftlige spørgsmål til BIF-udvalget efterfølgende. Den 22. november 2016 modtog Johnny og hans bisidder det andet skriftlige svar fra borgmester Anna Mee Allerslev. Det svar kan I læse i dette billede. I forbindelse med den shitstorm BIF-udvalget blev mødt med i sommeren 2017 vedr. den årelange systematiske ulovlige sagsbehandling i syges og handicappes ansøgningssager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, lovede Anna Mee Allerslev på et dialogmøde med nogle af de reformramte den 28. juni 2017 at oprette et Særligt Klagesagsteam for at give de mange utilfredse borgere mulighed for at få gennemgået deres sager igen. Se og hør dialogmødet med Anna Mee Allerslev her: Umiddelbart efter dialogmødet med Anna Mee Allerslev blev nogle af de reformramte også inviteret til et dialogmøde om den systematiske ulovlige sagsbehandlingspraksis i Jobcenter København den 5. juli 2017 med Andreas Keil, Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet. Se og hør dialogmødet med Andreas Keil her: Efter Johnny og hans bisidder havde modtaget Anna Mee Allerslev svar på de opfølgende foretræde spørgsmål, efter de 2 dialogmøder med Anna Mee Allerslev og Andreas Keil, og efter oprettelsen af Det Særlige Klagesagsteam troede – naivt set i bakspejlet – Johny og hans bisidder, at den ulovlige praksis med at erklære mennesker med varige sygdomme og handicap for selvforsørgende, når de kan arbejde 20-21 timer pr. uge, og den ulovlige praksis med at nægte at lave skriftlige afgørelser på borgernes ansøgninger om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, ville blive stoppet. Men Johnny og hans bisidder blev desværre klogere. Den 4. august 2017 modtog Johnny svar på sin klage over Jobcenter Københavns skriftlige afslag på både ressourceforløb, fleksjob og førtidspension fra en chefjurist i Det særlige klageteam, som Borgmester Anna Mee Allerslev oprettede. Det Særlige Klagesagsteam mente ikke, at der var begået nogen ulovligheder i Johnny jobcentersag. De gav dermed Jobcenter København medhold i deres skriftlige afslag på både ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og gav jobcentret medhold i, at kravet om, at Jobcentret stadig skulle forsøge at få Johnny ud i et ordinært job, selvom mere end 28 års forsøg på at få Johnny ud i et ordinært job var mislykkedes. Se og hør, hvad Johnny og hans bisidder mente om Det Særlige Klagesagsteams svar her: Afslaget fra Det Særlige Klagesagsteam var ikke det eneste nedslående for Johnny. For ved en jobcentersamtale på Jobcenter Lærkevej den 26. september 2017, hvor Johnny igen havde fået en ny sagsbehandler, blev han igen vejledt om, at jobcentret erklærer folk for selvforsørgende, når de kan tjene en løn i et ordinært job, der er samme niveau som kontanthjælp. Hør lydoptagelsen af dette møde her: Sagsbehandleren på dette møde var meget detaljeret i sin vejledning om, hvornår jobcentret erklærer folk for selvforsørgende. På baggrund af denne sagsbehandlers meget detaljeret vejledning, lavede Johnny og hans bisidder efterfølgende nogle konkrete eksempler på, hvor mange timer om ugen, man skal arbejde i forhold til forskellige timelønssatser for at opnå en lønindtægt på kontanthjælpsniveau. I Johnnys konkrete tilfælde skulle han vente i mere end 28 år på at komme væk fra langtidsparkeringen i beskæftigelsessystemet på bl.a. kontanthjælp. Kommunen gav sig først, da Ankestyrelsen i september 2017 hjemviste kommunes afgørelser om afslag på ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Den 30. januar 2018 blev Johnny indkaldt til møde i et Rehabiliteringsteam, ikke fordi kommunen ville det, men fordi Ankestyrelsen krævede det. Resultatet af mødet med Rehabiliteringsteamet blev, at Johnny blev indstillet til 2 års ressourceforløb, hvor de eneste indsatser var, at han skulle i en ny arbejdsprøvning af max. 6 måneders varighed og have en mentor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.