Dialogmøder med Klinisk Funktion på Frederiksberg

Den 20. august 2018 mødtes Liv Over Lov til 3. dialogmøde med ledende overlæge Sven Viskum og visiterende overlæge Anders Erreboe fra Socialmedicinsk Center på Frederiksberg hospital. Mødet varede i næsten 3 timer, fordi Liv Over Lov havde mange yderst vigtige spørgsmål, bl.a. om emnerne: “helt åbenbart formålsløst at udvikle borgeres arbejdsevne”, “funktionsevne nedsat til det ubetydelige”, “palliative indsatser til livstruede syge mennesker, fordi lægerne stopper aktiv sygdomsbekæmpende behandling, når de indser, at sygdommene ikke kan helbredes, og at der . . .