Dialogmøder med Klinisk Funktion på Frederiksberg

Den 12. december 2017 mødtes Bitten Vivi Jensen og Jane Pihlmann fra Liv Over Lov første gang med ledende overlæge Sven Viskum fra Klinisk Funktion på Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital for at få svar på følgende 5 spørgsmål: Hvordan definerer Klinisk Funktion (KF) lægeløfteetisk konkret lægebegrebet ”Stationær”? Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at more