Dialogmøder med Klinisk Funktion på Frederiksberg

Den 12. december 2017 mødtes Bitten Vivi Jensen og Jane Pihlmann fra Liv Over Lov første gang med ledende overlæge Sven Viskum fra Klinisk Funktion på Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital for at få svar på følgende 5 spørgsmål:

  1. Hvordan definerer Klinisk Funktion (KF) lægeløfteetisk konkret lægebegrebet ”Stationær”?
  2. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at definere lægebegrebet ”Kontraindiceret” med, at beskæftigelsesrettede indsatser kun er kontraindiceret, når KF forventer, at der vil ske varige skader på borgernes helbred?
  3. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for ikke at tage konkret stilling til om det er åbenbart formålsløst (= ikke realistisk) at udvikle borgernes arbejdsevne i LÆ 275 attester?
  4. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at indkalde borgere til undersøgelser bestilt af Jobcentre uden at informere de berørte borgere om, hvorfor den visiterende seniorlæge KF finder undersøgelsen og formålet med den relevant?
  5. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at indkalde borgere til undersøgelser, som ikke har underskrevet et samtykke til undersøgelsen i jobcentre og uden at undersøge om jobcentre har sendt alle relevante sagsakter til KF hos borgerne?

Den 21. februar 2018 mødtes Liv Over Lov igen til dialogmøde med Klinisk Funktion. Et af resultaterne af dette møde blev, at lægerne i Klinisk Funktion har ændret brugen og definitionen af det lægefaglige begreb “kontraindiceret“.

Klinisk Funktion vil fremadrettet ikke mere bruge begrebet ”kontraindiceret” i deres LÆ 275 attester til kommunerne, hvis de vurderer, at det ikke er realistisk at udvikle en borgers arbejdsevne. Klinisk Funktion har sendt meddelelse om dette til alle kommunerne i Region Hovedstaden.

Den 20. august 2018 mødtes Liv Over Lov til tredje dialogmøde med Klinisk Funktion. Resultatet af dette dialogmøde er bl.a., at Klinisk Funktion har defineret, hvordan de lægefagligt praktiserer og tolker begreberne “terminal” og “palliativ indsats“.

Ligeledes fastholdt og uddybede Klinisk Funktion, at lovbegrebet “åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen” er og bliver en myndighedsafgørelse, hvorfor de fortsat ikke vil skrive det i deres LÆ 275 attester til kommunerne.

Læs de godkendte skriftligt godkendte referater af Liv Over Lov’s dialogmøder med Klinisk Funktion i linkene herunder.

Læs det godkendte referat af det første dialogmøde med Klinisk Funktion den 12. december 2017 her

Læs det godkendte referat af det andet dialogmøde med Klinisk Funktion den 21. februar 2018 her

Hør den godkendte lydoptagelse af Sven Viskums svar på de 5 spørgsmål, som Liv Over Lov stillede ved dialogmødet den 12. december 2017 her:

1 comment

  • Bravo Jane og Bitten! Hvor er det godt der er blevet stillet spørgsmål til KF-lægernes etik i alt det her. Smukt arbejde af jer ❤

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.