Dialogmøder med Klinisk Funktion på Frederiksberg

Den 12. december 2017 mødtes Bitten Vivi Jensen og Jane Pihlmann fra Liv Over Lov første gang med ledende overlæge Sven Viskum fra Klinisk Funktion på Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital for at få svar på følgende 5 spørgsmål:

  1. Hvordan definerer Klinisk Funktion (KF) lægeløfteetisk konkret lægebegrebet ”Stationær”?
  2. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at definere lægebegrebet ”Kontraindiceret” med, at beskæftigelsesrettede indsatser kun er kontraindiceret, når KF forventer, at der vil ske varige skader på borgernes helbred?
  3. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for ikke at tage konkret stilling til om det er åbenbart formålsløst (= ikke realistisk) at udvikle borgernes arbejdsevne i LÆ 275 attester?
  4. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at indkalde borgere til undersøgelser bestilt af Jobcentre uden at informere de berørte borgere om, hvorfor den visiterende seniorlæge KF finder undersøgelsen og formålet med den relevant?
  5. Hvad er KF’s lægeløfteetiske begrundelse for at indkalde borgere til undersøgelser, som ikke har underskrevet et samtykke til undersøgelsen i jobcentre og uden at undersøge om jobcentre har sendt alle relevante sagsakter til KF hos borgerne?

Den 21. februar 2018 mødtes Liv Over Lov igen til dialogmøde med Klinisk Funktion, og vi kan allerede nu afsløre, at dialogmødet den 12. december 2017 har båret værdifuld frugt, idet alle lægerne i Klinisk Funktion har ændret brugen og definitionen af det lægefaglige begreb “kontraindiceret”.

Klinisk Funktion vil fremadrettet ikke mere forholde sig til begrebet ”kontraindiceret” i deres LÆ 275 attester til kommunerne, hvis de vurderer, at det ikke er realistisk at udvikle en borgers arbejdsevne.

Liv Over Lov er meget taknemmelige for, at Klinisk Funktion ikke mere vil skrive til kommunerne, at det ikke kan udelukkes, at borgernes arbejdsevne kan udvikles og at det ikke vurderes at medføre varig skade på borgernes helbred (kontraindiceret) at iværksætte nye jobindsatser, når de samtidig har vurderet, at nye jobindsatser højst sandsynligt ikke vil få et andet resultat end de allerede afprøvede.

Et skriftligt referat af dialogmødet den 21. februar 2018 er under udarbejdelse, og når alle deltagerne har godkendt det, vil det blive lagt op her.

Læs det godkendte referat af det første dialogmøde med Klinisk Funktion den 12. december 2017 her

Læs det godkendte referat af det andet dialogmøde med Klinisk Funktion den 21. februar 2018 her

Hør den godkendte lydoptagelse af Sven Viskums svar på de 5 spørgsmål, som Liv Over Lov stillede ved dialogmødet den 12. december 2017 her:

1 comment

  • Bravo Jane og Bitten! Hvor er det godt der er blevet stillet spørgsmål til KF-lægernes etik i alt det her. Smukt arbejde af jer ❤

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.