Kommune lader som om FØP § 18, stk. 2, pkt. 1 ikke eksisterer

Den 12. marts 2018 var 3 medlemmer af Liv Over Lov, en referenceborger og en praktiserende læge til foretræde for Københavns Beskæftigelses- og Integrationsudvalg (BIF-udvalg). Her blev politikerne oplyst om, at den administrerende direktør Bjarne Winge stadig mener, at der er lovhjemmel til at afgøre, at borgere med livstruende sygdomme skal være i den terminale fase for at kunne få tildelt en § 18, stk. 2, pkt. 1 førtidspension uden om Rehabiliteringsteamet og uden at skulle i et jobafklarings- eller ressourceforløb først. Efter foretrædet, som varede i 10 minutter, optog vi på en nærliggende cafe en video om vores oplevelse med at have været til foretræde: På et foretræde i Københavns Borgerrepræsentation må man som borger ikke stille spørgsmål til politikerne, hvorfor vi efterfølgende besluttede at sende nedenstående åbne brev med 3 spørgsmål.

2. april 2018

Kære Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Andreas Liske Keil (S), Astrid Aller (SF), Badar Shah (Å), Christopher Røhl Andersen (R), Gyda Heding (Ø), Hassan Nur Wardere (Ø), Helle Bonnesen (C), Susan Hedlund (S), Trine Madsen (S) og Zenia Nørregaard (Ø) På baggrund af Liv Over Lov’s foretræde for BIF-udvalget den 12. marts 2018, hvor vi gav jer flere eksempler på, at bl.a. administrerende direktør Bjarne Winge stadig lader som om, at § 18, stk. 2, pkt 1 i Lov om social pension ikke eksisterer, men derimod gør sig til magtfuld talsmand for, at borgere med livstruende sygdomme skal være i den terminale fase for at kunne få tildelt en § 18 førtidspension, ønsker undertegnede 61 borgere skriftlige svar på følgende 3 spørgsmål inden for 14 dage:
 1. Vil BIF-udvalget tage politisk ansvar og sikre at begrave direktørens selvopfundne regel om, at borgere skal være i den terminale fase af deres livstruende sygdomme for at kunne få tildelt en § 18 førtidspension? (Se § 18, stk. 2, pkt. 1 og pkt. 2 i Lov om social pension her: http://www.socialjura.dk/content-storage/love/love/pensionslov/)
 2. Vil BIF-udvalget tage politisk ansvar og sikre, at kommunen af sig selv sørger for at få lavet funktionsevnevurderinger i livstruede borgeres hjem og derefter sørger for at sende borgernes oplysninger til en sundhedskoordinator fra Klinisk Funktion, som kan tage stilling til de 4 punkter i bilag 1 i denne politisk vedtagne retningslinje https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180548 ?
 3. Vil BIF- udvalget tage politisk ansvar og sikre, at kommunen af sig selv starter en sag om en § 18, stk. 2, pkt. 1 førtidspension, hvis en sundhedskoordinator fra Klinisk Funktion har sat kryds i alle 4 punkter?
Med venlig hilsen
  1. Anja Andrés
  2. Anja Malmstrøm
  3. Anne-Berit Susanne Olesen
  4. Annemone Haraldsson
  5. Bente Helland
  6. Bente Rasmussen
  7. Bente Sørensen
  8. Bettina Bundgaard
  9. Birgit Schmelling
  10. Birthe Christensen
  11. Bitten Vivi Jensen
  12. Camilla Frihedskæmper
  13. Charlotte Pedersen
  14. Christa Grøndal Larsen
  15. Christian Danvill
  16. Eddie Pier
  17. Gihta Riis Hansen
  18. Gitte Paes Olesen
  19. Gunvor Schjelde
  20. Heidi Petersen
  21. Helle Hviid Hansen
  22. Heydi Baltzer
  23. Ioan Groza
  24. Jan Frederik Hansen
  25. Jan Spangenberg
  26. Jane Margrethe Andersen
  27. Jane Pihlmann
  28. Jeanette Dahl
  29. Jette Schmidt
  30. Joel Wedell
  31. Johnny Jensen
  32. Kate Nielsen
  33. Kenneth Malm
  34. Keyana Helena Victoria
  35. Kirsten Viki Hedegaard Brømsøe
  36. Lena Dahl Møller
  37. Lene Romer Halby
  38. Lilje Stella Juul
  39. Linda Luckow
  40. Lisbeth Søndergaard Raun
  41. Lone Høeg
  42. Lone Jensen
  43. Lotte Broe
  44. Lotte Rasmussen
  45. Marianne Rasmussen
  46. Merete Lindegaard
  47. Michelle Welin
  48. Per Knutson
  49. Pia Horstmann
  50. Pia Lisbeth Jørgensen
  51. Pia Sofie
  52. Pia Steffens
  53. Prim Sørensen
  54. Rasmus Ruby
  55. Rikke Robin Schou
  56. Sanne Werner Bach Jensen
  57. Steen Aasberg Hansen
  58. Sten Helt
  59. Sussi Ryan
  60. Yvette Weissbacher
  61. Zenia Celius

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.