Kommune sanktionerer sygemeldte borgere ulovligt

Dette blogindlægs primære referenceborger er en varigt handicappet og syg borger, som Københavns kommune har sanktioneret økonomisk for at udeblive fra et rehabiliteringsteammøde den 28. maj 2018 på trods af borgerens læges rettidigt fremsendte sygemelding fra deltagelse i møder med jobcentret. Den anden referenceborger i blogindlægget er en anden varigt handicappet og syg borger, som efter 14 års sagsmishandling endelig fik tilkendt en berettiget førtidspension den 1. oktober 2017. Borgerrådgiveren i København har i 2018 iværksat og afsluttet tilsyn af . . .