Dialogmøder med kontorchef Inger Suppli, BIF Kbh

Den 24. august 2018 havde kontorchef Inger Suppli fra Centraforvaltningen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns kommune inviteret Liv Over Lov til første dialogmøde om jobcentrenes og klagesagsteamets årelange sagsbehandlingspraksis, som på næsten ingen måder kan siges at leve op til kommunalpolitikernes vedtagne borgerrettigheder om, at kommunen bør møde borgerne med respekt, ligeværdighed, dialog og more