Dialogmøder med kontorchef Inger Suppli, BIF Kbh

Den 10. oktober 2018 var Liv Over Lov inviteret til 2. dialogmøde bl.a. med kontorchef Inger Suppli fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns kommune. Da Liv Over Lov ikke var tilfredse med BIF’s referat af første dialogmøde, som kan læses længere nede på siden, blev vi alle enige om, at begge parter lavede referat af 2. dialogmøde. Når man læser de 2 referater af samme dialogmøde, er det tydeligt, at BIF’s fokus og Liv Over Lov’s fokus stritter i hver sin retning i forhold til at få sat en stopper for jobcentrenes årelange ulovlige og til tider personfarlige sagsbehandling. Men bedøm selv de 2 skriftlige referater i disse link: BIF’s referat af dialogmøde med Liv Over Lov den 10. oktober 2018 Liv Over Lov’s referat af dialogmøde med BIF den 10. oktober 2018
Den 24. august 2018 havde kontorchef Inger Suppli fra Centraforvaltningen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns kommune inviteret Liv Over Lov til første dialogmøde om jobcentrenes og klagesagsteamets årelange sagsbehandlingspraksis, som på næsten ingen måder kan siges at leve op til kommunalpolitikernes vedtagne borgerrettigheder om, at kommunen bør møde borgerne med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Læs Liv Over Lov’s oplæg om vores utilfredshed med den årelange sagsmishandling i jobcentrene og klagesagsteamet her Læs kontorchef Inger Suppli’s referat af vores dialogmøde den 24. august 2018 her Den udløsende baggrund for Inger Supplis invitation til dialogmødet den 24. august 2018 var en aktuel konkret borgersag, hvor K-kassen (ydelsesservice) og jobcentret havde sanktioneret 37 % af en borgers ressourceforløbsydelse for maj 2018, fordi hverken K-kassen eller jobcentret ville anerkende, at borgerens læge havde sygemeldt hende for deltagelse i møder på jobcentret. Denne aktuelle sanktionssag udviklede sig at blive mere og mere absurd, og den fik en masse mennesker i det ganske land til at skrive bekymringsmails til borgmesteren for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Cecilia Lonning-Skovgaard, overborgmester Frank Jensen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Borgerens partsrepræsentant gav ikke op. Hun klagede vedholdende over sanktioneringen af den lægesygemeldte borger, og krævede svar på, hvilken konkret lovparagraf, der gav K-kassen og jobcentret hjemmel til at tilsidesætte en læges sygemelding af en borger. Partsrepræsentanten fik ikke svar på, hvilken konkret lovparagraf, der giver kommunale myndigheder hjemmel til at tilsidesætte en læges sygemelding af en borger og efterfølgende økonomisk sanktionere borgeren fra udeblivelse fra jobcentermøder. Derimod blev partsrepræsentanten ringet op af en socialrådgiveruddannet medarbejder i K-kassen den 8. juni 2018, hvor hun blev krydsforhørt om borgerens aktuelle helbredstilstand. Hør lydoptagelsen af K-kassens opringning til borgerens partsrepræsentant i denne video. Ca. 2 timer efter K-kasse-socialrådgiverens opringning til borgerens partsrepræsentant, landede der en skriftlig afgørelse om, at borgeren ville blive sanktioneret i 10 dage for at udeblive fra det rehab-møde i maj 2018, som borgerens læge havde sygemeldt hende fra deltagelse i. Da Liv Over Lov især på Facebook blev gjort opmærksom på, at Københavns kommunes årelange sanktioneringspraksis af sygemeldte borgere bl.a. har medført, at folk er blevet hjemløse, er flygtet ud af kommunen og værst af alt, har taget sit liv, fordi man som varigt syg og handicappet ikke kunne klare det, begyndte vi at undersøge sanktioneringspraksissen i dybden. I den konkrete borgersag fandt partsrepræsentanten via aktindsigtsansøgninger i henhold til offentlighedslovens § 21, stk. 3 ud af, at der var 7 forskellige sagsbehandlere fra 3 forskellige BIF-afdelinger involveret i effektueringen af sanktioneringen og i underkendelsen af lægens sygemelding af borgeren. De 6 af dem havde ifølge aktindsigterne følgende uddannelser; cand.scient.pol, socialrådgiver, kommunom, kontorfaglig grunduddannet, socialformidler og kontoruddannet. Den sidste af de 7 sagsbehandlere, som har en ledende stilling som faglig koordinator, kunne (eller ville) kommunen ikke oplyse uddannelsesbaggrunden på, men Liv Over Lov fandt oplysningerne om denne sagsbehandlers uddannelse på LinkedIn, inden profilen blev lukket for offentlig adgang. Den faglige koordinators seneste uddannelse er Cand.pæd., Pædagogisk sociologi. Liv Over Lov fandt også ud af, at Københavns kommune i følge Ankestyrelsens statistik i de seneste 3 år har lavet så alvorlige fejl i helt op til 33 % af deres sanktioneringer af borgerne, at Ankestyrelsen har omgjort kommunens afgørelser. Siden første dialogmøde med kontorchef Inger Suppli den 24. august 2018 er der på Facebook væltet uhyggeligt mange beviselige sagsmishandlingsskeletter ud af skabene, hvilket er så uacceptabelt for Liv Over Lov, at vi nu er begyndt at offentliggøre navnene på de værste sagsbehandlere og ledere, fordi der ikke bliver sat en stopper for sagsmishandlingen. Herunder er der nogle vigtige opslag fra Liv Over Lovs’ Facebook-side, som sætter spotlight på, hvor slemt det står til med retssikkerheden for varigt syge og handicappede borgere, bl.a. i Københavns kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.