Åbne spørgsmål om AST’s magtbeføjelser og pligter

Kære Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og øvrige medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg. Undertegnede anmoder på vegne af Liv Over Lov’s 640 medlemmer om skriftlige svar på følgende 2 åbne spørgsmål: Har Ankestyrelsen generelt lovhjemmel og dermed magtbeføjelse til at tilsidesætte ny lovgivning med principafgørelser, der er lavet på baggrund af forældet lovgivning? Har Ankestyrelsen generelt ikke pligt til at annullere principafgørelser, der er lavet på baggrund af forældet lovgivning, når de er i åbenlys modstrid med nyere lovgivning? Baggrunden for vores spørgsmål . . .