STAR! Vi mennesker er ikke robotter

Resultatet af Liv Over Lov’s dialogmøde med STAR i november 2019 var desværre ikke opløftende i forhold til at sikre, at kronisk handicappede og syge medborgere ikke fortsat vil blive behandlet som robotter i landets jobcentre og i Ankestyrelsen.

De 3 STAR repræsentanter synes imødekommende over for vores kritik af, at Rehabiliteringplanens Forberedende Del (RFD) helt ubemærket er blevet revideret til en standardiseret udgave, men de synes at arbejde i et tomrum, der ikke har forbindelse til den konkrete virkelighed, og det udgør et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem for kronisk handicappede og syge medborgere.

Liv Over Lov frygter, at standardiseringen af RFD’en er et styringsredskab, som begrænser borgernes mulighed for overhovedet at redegøre for egen sag, ja eget liv på en måde, der kommer den enkelte borger til gode, som jo må være lovens intention; nemlig: at loven er etableret for at hjælpe mennesker og ikke for at hindre dem i at få sagerne afklaret og oplyst til hjælp for den enkelte borger.

Med den nye standardiserede RFD bliver dén manglen på retssikkerhed, som i forvejen udgør et alvorligt problem, endnu mere tydelig. Det enkelte menneske reduceres til et standardiseret, generaliseret skema, som ikke kan rumme det enkelte menneske.

At man på STAR hævder, at kommunerne blot kan lade være med at bruge RFD’en i sagsbehandlingen er besynderligt. RFD’en burde ikke forringe retssikkerheden, men derimod styrke den. Ellers kan man som borger let få en alvorlig tvivl om, hvad der egentlig er intentionen med fleksjob- og førtidspensionsreformen; om det er vigtigere er at spare 1,9 milliarder om året end det er at sikre, at kronisk handicappede og syge medborgere bliver behandlet som mennesker.

Læs STAR’s svar på Liv Over Lov’s åbne spørgsmål om revideringen af RFD’en her

Læs herunder Liv Over Lov’s åbne spørgsmål til STAR om standardiseringen af RFD’en, som om vi mennesker er robotter. Vi sendte de åbne spørgsmål den 21. august 2019, og de førte til, at STAR inviterede os til et dialogmøde den 15. november 2019.

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Njalsgade 72A, 2300 København

På vegne af Liv Over Lov’s 652 medlemmer anmoder undertegnede om skriftlige svar på nedenstående spørgsmål om revideringen af skabelonen Rehabiliteringsplanens Forberedende Del (RFD) – offentliggjort den 1. november 2018 på STAR’s hjemmeside.

1) Er det et Folketingsflertal, der har vedtaget, at RFD skulle revideres til en standardiseret udgave? (Hvis Ja ønskes en henvisning til denne vedtagelse i Folketinget)

2) Hvilke tværfaglige, evidensbaserede og politiske begrundelser ligger der bag:

a) at der var brug for at revidere RFD’en til en standardiseret udgave?

b) at der i arbejdet med at revidere skabelonen RFD ikke har været inddraget nogle af de berørte borgere f.eks. fra den Social modstandsbevægelse, der ellers ville kunne have bidraget med flere år borgererfaringer med RFD’en fra 2013?

c) at den reviderede RFD indeholder 8 standardiserede spørgsmål, hvor borgere ikke efterlades et felt, hvor man f.eks. kan skrive, at man ikke kan vælge en af de 5 standardiserede besvarelser, fordi det er læge-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, psykiater/ psykolog- og socialfagligt dokumenteret, at man pga. varig kronisk sygdom og/eller handicap har en så betydelig nedsat funktionsevne, at man ikke kan opnå tilknytning til det ordinære arbejdsmarked – herunder fleksjob?

d) at den reviderede RFD indeholder spørgsmål, hvor borgere skal tage stilling til, hvad de føler, mener og tror, og hvor der ikke er efterladt skrivefelter, hvor borgere kan citere, hvad der er dokumenteret læge-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, psykiater/ psykolog- og socialfagligt i deres sager?

Relevante links til STAR:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/nye-skabeloner-til-rehabiliteringsplanen/ + https://star.dk/media/1591/rehabiliteringsplanen-forberedelsesskema-doc.doc + https://star.dk/media/9159/forberedende-del_final_18122018.pdf

Baggrunden for vores spørgsmål er, at vi har alt for mange dårlige erfaringer med, at job-centrene og Ankestyrelsen ikke har overholdt Servicelovens § 1, stk. 3, der forpligter dem til at vurdere borgerne konkret og individuel. Ligeledes har jobcentrene og Ankestyrelsen ikke overholdt Retssikkerhedslovens § 10, der forpligter dem til at oplyse borgernes sager korrekt og tilstrækkeligt.

Det er vores klare opfattelse, at den reviderede og standardiserede RFD fra 2018 på ingen måder vil give jobcentre og Ankestyrelsen incitament til at begynde at overholde deres forpligtigelser i de førnævnte 2 garantiforskrifter.

Med venlig hilsen og på vegne af Liv Over Lov

Charlotte Pedersen, Helle Prehn, Jane Pihlmann, Jette Sand og Per Knutzon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.