STAR! Vi mennesker er ikke robotter

Da Liv Over Lov er rystede over, at STAR har revideret “Rehabiliteringsplanens Forberedende Del” i 2018 til en standardiseret udgave, som om vi mennesker er robotter, sendte vi den 21. august 2019 en række åbne spørgsmål til STAR, som I kan læse herunder.

OBS! Den 26. august fik vi en mail fra STAR, hvor de oplyste, at de skal bruge 3 måneder på at besvare vores henvendelse.

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Njalsgade 72A, 2300 København

På vegne af Liv Over Lov’s 652 medlemmer anmoder undertegnede om skriftlige svar på nedenstående spørgsmål om revideringen af skabelonen Rehabiliteringsplanens Forberedende Del (RFD) – offentliggjort den 1. november 2018 på STAR’s hjemmeside.

1) Er det et Folketingsflertal, der har vedtaget, at RFD skulle revideres til en standardiseret udgave? (Hvis Ja ønskes en henvisning til denne vedtagelse i Folketinget)

2) Hvilke tværfaglige, evidensbaserede og politiske begrundelser ligger der bag:

a) at der var brug for at revidere RFD’en til en standardiseret udgave?

b) at der i arbejdet med at revidere skabelonen RFD ikke har været inddraget nogle af de berørte borgere f.eks. fra den Social modstandsbevægelse, der ellers ville kunne have bidraget med flere år borgererfaringer med RFD’en fra 2013?

c) at den reviderede RFD indeholder 8 standardiserede spørgsmål, hvor borgere ikke efterlades et felt, hvor man f.eks. kan skrive, at man ikke kan vælge en af de 5 standardiserede besvarelser, fordi det er læge-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, psykiater/ psykolog- og socialfagligt dokumenteret, at man pga. varig kronisk sygdom og/eller handicap har en så betydelig nedsat funktionsevne, at man ikke kan opnå tilknytning til det ordinære arbejdsmarked – herunder fleksjob?

d) at den reviderede RFD indeholder spørgsmål, hvor borgere skal tage stilling til, hvad de føler, mener og tror, og hvor der ikke er efterladt skrivefelter, hvor borgere kan citere, hvad der er dokumenteret læge-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, psykiater/ psykolog- og socialfagligt i deres sager?

Relevante links til STAR:

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2018/11/nye-skabeloner-til-rehabiliteringsplanen/ + https://star.dk/media/1591/rehabiliteringsplanen-forberedelsesskema-doc.doc + https://star.dk/media/9159/forberedende-del_final_18122018.pdf

Baggrunden for vores spørgsmål er, at vi har alt for mange dårlige erfaringer med, at job-centrene og Ankestyrelsen ikke har overholdt Servicelovens § 1, stk. 3, der forpligter dem til at vurdere borgerne konkret og individuel. Ligeledes har jobcentrene og Ankestyrelsen ikke overholdt Retssikkerhedslovens § 10, der forpligter dem til at oplyse borgernes sager korrekt og tilstrækkeligt.

Det er vores klare opfattelse, at den reviderede og standardiserede RFD fra 2018 på ingen måder vil give jobcentre og Ankestyrelsen incitament til at begynde at overholde deres forpligtigelser i de førnævnte 2 garantiforskrifter.

Med venlig hilsen og på vegne af Liv Over Lov

Charlotte Pedersen, Helle Prehn, Jane Pihlmann, Jette Sand og Per Knutzon

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.