#whistleblowerBitten Videodemonstration

Opdatering den 28. marts 2021

Østre Landsret stadfæstede desværre, men forventet Frederiksberg byret dom fra den 5. februar 2020, som dømte Bitten skyldig i at have brudt sin tavshedspligt og skyldig i at have misbrugt sin stilling som ansat i Frederiksberg kommune med henvisning til straffelovens § 152, stk. 1 og § 155, da hun i 2016 tog personfølsomme oplysninger om 90 borgere med hjem og videregav dem til journalist Ulrik Dahlin fra Information i 2017 med den hensigt at afsløre, at jobcenter Frederiksberg i årevis havde sagsbehandlet svært handicappede og syge borgeres sager systematisk ulovligt.

Læs Jane Pihlmanns vidnesbyrd som tilhører i Østre Landsret den 25. marts 2021 her

Læs journalist Ulrik Dahlins artikel i Information den 26. marts 2021 om dommen i Østre Landsret her

Se TV2 Lorrys dækning af retsdagen den 25. marts 2021 kl. 22:00 herunder

Tiden op til, at #whistleblowerBitten skulle møde i Østre Landsret

I anledning af, at Bitten Vivi Jensen og hendes forsvarsadvokat Mads Pramming den 25. og 26. marts 2021 vil forsøge at få Østre Landsret til at omstøde Frederiksberg byrets dom af 5. februar 2020, har Bitten i samarbejde med Jane Pihlmann lavet denne videodemonstration. Bitten og Jane bestrider byrettens begrundelse om, at Bitten og Mads ved deres bevisførelse under byretssagen ikke havde afsløret egentlige ulovligheder i jobcenter Frederiksbergs sagsbehandling, og at byretten derfor blandt andet dømte Bitten skyldig i at have brudt sin tavshedspligt, da hun videregav fortrolige oplysninger om 90 borgere til journalist Ulrik Dahlin fra Information uden de 90 borgeres samtykke.

Videodemonstrationens 21 borgereksempler i YouTube playlisten #whistleblowerBitten viser med al sin grusomme tydelighed, at jobcenter Frederiksberg netop sagsbehandlede borgernes sager systematisk ulovligt til meget stor skade for de berørte borgerne og deres pårørende.

Klik her og få et overblik over de 26 videoer i YouTube playlisten #whistleblowerBitten og de 26 tekster med link til diverse retsregler, vejledninger, domme i retssystemet, § 20 ministersvar m.m.

24. marts 2021. Frederiksberg Bladets artikel om whistleblower Bitten Vivi Jensen, som sammen med forsvarsadvokat Mads Pramming den 25. og 26. marts 2021 vil forsøge at få Østre Landsret til at anerkende, at whistleblowere ikke skal dømmes og kriminaliseres, når de bruger ytringsfriheden til offentligt at afsløre systematisk ulovlig sagsbehandling i offentlige myndigheder som f.eks. jobcenter Frederiksberg.

24. marts 2021. Arbejderens artikel om whistleblower Bitten Vivi Jensens sag i Østre Landsret den 25. og 26. marts 2021, og hvor hendes forsvarsadvokat Mads Pramming blandt andet udtaler, at § 152 e i straffeloven fastslår, at tavshedspligten ikke gælder, hvis den pågældende “handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.”

Herunder kan du få et gensyn med de 10 taler fra den sociale modstandsbevægelses #FrikendBitten støttedemonstration, som blev gennemført bag ved Frederiksberg rådhus den 29. januar 2020 efter den første retsdag i Frederiksberg byret.

Kildehenvisninger:

5. februar 2020. Frederiksberg byrets dom i whistleblowersagen mod Bitten Vivi Jensen

4. april 2017. Ulrik Dahlins artikel, hvor Bitten whistleblowede om systematisk ulovlig sagsbehandling i jobcenter Frederiksberg

2011. Journalisterne Ulrik Dahlin og Anton Geist fra Dagbladet Information modtog Cavling-prisen

5. februar 2013. Ny lov, der skulle sikre borgernes retssikkerhed ved, at kommunerne efterlever love, regler og ankepraksis.

2020. I en bog om juraprofessor Eva Smiths liv, udtalte hun, at retssikkerhed handler om at beskytte den enkelte mod overgreb fra myndighedernes side.

17. oktober 2011. Retsordfører for LA Simon Emil Ammitzbøll-Bille udtalte, at retssikkerhed handler om at beskytte borgerne mod myndighederne – ikke om at beskytte myndighederne mod borgerne.

22. december 2017. Tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille fastslog i sit svar på § 20 spørgsmål nr. 94, at det er kommunalbestyrelsens pligt at sikre, at ulovligheder bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen får viden om lovovertrædelser i deres forvaltninger.

5. februar 2020. Telegram fra Ritzau om, at Bitten Vivi Jensen, som tidligere var ansat i Frederiksberg kommune, får dagbøder for læk til journalist.

6. februar 2020. Ulrik Dahlins artikel om, at byretten på Frederiksberg ikke gav anklagemyndigheden medhold i, at Bitten Vivi Jensen skulle idømmes en fængselsstraf for at have misbrugt sin stilling og for "under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger".

6. februar 2020. Forsvarsadvokat Mads Pramming udtalte til Arbejderen, at er dårligt for offentlige ansattes ytringsfrihed, at Bitten Vivi Jensen blev dømt i byretten på Frederiksberg. Mads Pramming gennemgår i denne artikel byretsdommen grundigt.

12. august 2019. Artikel på Journalisten.dk, hvor journalisterne Ulrik Dahlin og Anton Geist fra Dagbladet Information udtalte, at de aldrig har været ude for noget lignende, da de måtte erfare, at Frederiksberg kommune politianmeldte Bitten Vivi Jensen for at have udtalt sig til Information med kritik af kommunen.

1 comment

  • Kære Bitten Vivi Jensen
    Du er fantastisk dygtig og intelligent og du har hjertet med dig i at hjælpe og forstå de stakkels borgere, som er nedslidte og syge, og det er jo netop derfor jeg betaler over halvdelen af min indtægt til SKAT, for at vi kan hjælpe mennesker, som virkelig har brug for hjælp og omsorg. Tusind tusind TAK fra hele mit hjerte (jeg selv har en bror, der tog sit eget liv som 28 årige, dygtig og energisk, uddannet som elektiker og altid arbejdet; men så blev han midlertidig arbejdsløs og han kunne ikke klare kontakten til a-kassen)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.