Svært syge tvinges stadig til rehab-møder

Update den 12. marts 2020 Den 12. marts 2020 modtog Liv Over Lov svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Det var intet nyt under solen i Peter Hummelgaards svar, da han lige som tidligere beskæftigelsesministre fastslår, at først når det er dokumenteret, at vores medborgere er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser som følge af udviklingshæmning, med en alvorlig hjerneskade eller med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse, hvor prognosen er kort levetid eller hvor sygdommen . . .

Bisiddererfaringer med CAB Kbh.

I september, oktober og november 2019 var medlemmer af Liv Over Lov bisiddere for 5 forskellige borgere til deres rehabiliteringsteammøder i Jobcenter CAB i København. CAB er en forkortelse af Center for Afklaring og Beskæftigelse. 4 af disse 5 rehabiliteringsteams var eksempler på, at der er ved at ske en meget tiltrængt ændring af, hvordan varigt syge og handicappede københavnere mødes i det københavnske jobcentersystem. Disse 4 rehabiliteringsteams handlede nemlig stort set i overensstemmelse med, at de 4 borgeres sager . . .

STAR! Vi mennesker er ikke robotter

Resultatet af Liv Over Lov’s dialogmøde med STAR i november 2019 var desværre ikke opløftende i forhold til at sikre, at kronisk handicappede og syge medborgere ikke fortsat vil blive behandlet som robotter i landets jobcentre og i Ankestyrelsen. De 3 STAR repræsentanter synes imødekommende over for vores kritik af, at Rehabiliteringplanens Forberedende Del (RFD) helt ubemærket er blevet revideret til en standardiseret udgave, men de synes at arbejde i et tomrum, der ikke har forbindelse til den konkrete virkelighed, . . .

Åbne spørgsmål om AST’s magtbeføjelser og pligter

Kære Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og øvrige medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg. Undertegnede anmoder på vegne af Liv Over Lov’s 640 medlemmer om skriftlige svar på følgende 2 åbne spørgsmål: Har Ankestyrelsen generelt lovhjemmel og dermed magtbeføjelse til at tilsidesætte ny lovgivning med principafgørelser, der er lavet på baggrund af forældet lovgivning? Har Ankestyrelsen generelt ikke pligt til at annullere principafgørelser, der er lavet på baggrund af forældet lovgivning, når de er i åbenlys modstrid med nyere lovgivning? Baggrunden for vores spørgsmål . . .

Syg praksis i åbenlyse FØP sager

Den 2. april 2019, skrev Liv Over Lov et åbent brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og øvrige medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg. Baggrunden var, at vi har erfaret, at jobcentre trækker borgeres sager i langdrag i op til 1 år, når sundhedskoordinatorer fra Klinisk Funktion vælger, at en åbenlys førtidspensionssag skal forelægges for rehabiliteringsteam, eller når de i notater vælger at vurdere, at nye beskæftigelsesrettede indsatser ikke vil medføre risiko for helbredsskade eller negativ påvirkning af førlighed/psyke. Vi har erfaret, . . .

Dialogmøder med kontorchef Inger Suppli, BIF Kbh

Den 10. oktober 2018 var Liv Over Lov inviteret til 2. dialogmøde bl.a. med kontorchef Inger Suppli fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Københavns kommune. Da Liv Over Lov ikke var tilfredse med BIF’s referat af første dialogmøde, som kan læses længere nede på siden, blev vi alle enige om, at begge parter lavede referat af 2. dialogmøde. Når man læser de 2 referater af samme dialogmøde, er det tydeligt, at BIF’s fokus og Liv Over Lov’s fokus stritter i . . .

Jobcenter CAB obstruerer magtfuldkomment

Mandag den 16. juli 2018 blev livstruet lungesyge Jan Larsen trukket igennem mere end 1 ½ times møde på Jobcenter CAB i København SV. De 2 socialrådgiveruddannede sagsbehandlere VILLE på deres obstruerende og magtfuldkomne måde bare gennemtrumfe, at Jan Larsen skulle udfylde Rehabiliteringsplanens forberedende del, selvom Borgerrepræsentationen har vedtaget, at borgerne har ret til, at Københavns kommunes forvaltninger møder dem med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Den politisk vedtagne ret blev Jan Larsen, hans partsrepræsentant og 2 bisiddere på ingen . . .

Liv Over Lov havner i principiel retssag

Den 22. oktober 2018 afsagde Retten på Frederiksberg sin dom i den principielle strafferetssag mod Kim Osbøl. Retssagens principielle formål er i korte træk, at den skal danne præcedens i forhold til, hvordan respektpakken, som de borgerlige partier vedtog i december 2016, skal udmøntes i praksis, og som er omsat til lovtekst i straffelovens § 119a; citat: “Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende . . .

Social retfærdighed på kommunale jobcentre?

Liv Over Lov vil udtrykke vores taknemmelighed for det respektfulde og tillidfulde samarbejde, vi har haft i forbindelse med Jesper Elbæk Drejer Andersen, som i juni 2018 afsluttede sin kandidatuddannelse i Sociale interventioner på RUC. Læs Jesper Elbæk Drejer Andersens afsluttende specialeafhandling ”Social retfærdighed på kommunale jobcentre?” her Jespers specialeafhandling er blevet til på baggrund af 3 konkrete møder i jobcentre i København. De 3 konkrete samtaler i københavnske jobcentre, som Jesper Elbæk Drejer Andersen har analyseret dybdegående i sin . . .

Kommune sanktionerer sygemeldte borgere ulovligt

Dette blogindlægs primære referenceborger er en varigt handicappet og syg borger, som Københavns kommune har sanktioneret økonomisk for at udeblive fra et rehabiliteringsteammøde den 28. maj 2018 på trods af borgerens læges rettidigt fremsendte sygemelding fra deltagelse i møder med jobcentret. Den anden referenceborger i blogindlægget er en anden varigt handicappet og syg borger, som efter 14 års sagsmishandling endelig fik tilkendt en berettiget førtidspension den 1. oktober 2017. Borgerrådgiveren i København har i 2018 iværksat og afsluttet tilsyn af . . .