Kommune lader som om FØP § 18, stk. 2, pkt. 1 ikke eksisterer

Den 12. marts 2018 var 3 medlemmer af Liv Over Lov, en referenceborger og en praktiserende læge til foretræde for Københavns Beskæftigelses- og Integrationsudvalg (BIF-udvalg). Her blev politikerne oplyst om, at den administrerende direktør Bjarne Winge stadig mener, at der er lovhjemmel til at afgøre, at borgere med livstruende sygdomme skal være i den terminale fase for at kunne få tildelt en § 18, stk. 2, pkt. 1 førtidspension uden om Rehabiliteringsteamet og uden at skulle i et jobafklarings- eller

Modstandsbevægelsers brev til socialcheferne

I februar 2018 lykkedes det 15 sociale modstandsbevægelser at få 2 aviser til at trykke vores fælles åbne brev, hvor vi udtrykte stor bekymring og indignation over Socialchefforeningens formand Helle Linnets udtalelser under høringen af fleksjob og førtidspensionsreformen på Christiansborg den 31. januar 2018. Læs vores åbne brev i Arbejderen her og i DenOffentlige her. Læs også vores åbne brev længere nede på i dette blogindlæg, hvor der er link til nu 22 modstandsbevægelsers Facebook-grupper og Facebook-sider, som har ønsket . . .

Dialogmøder med Klinisk Funktion på Frederiksberg

Den 20. august 2018 mødtes Liv Over Lov til 3. dialogmøde med ledende overlæge Sven Viskum og visiterende overlæge Anders Erreboe fra Socialmedicinsk Center på Frederiksberg hospital. Mødet varede i næsten 3 timer, fordi Liv Over Lov havde mange yderst vigtige spørgsmål, bl.a. om emnerne: “helt åbenbart formålsløst at udvikle borgeres arbejdsevne”, “funktionsevne nedsat til det ubetydelige”, “palliative indsatser til livstruede syge mennesker, fordi lægerne stopper aktiv sygdomsbekæmpende behandling, når de indser, at sygdommene ikke kan helbredes, og at der . . .

Kommune misbruger groft Ankestyrelsens praksis

Takket været Charlotte Pedersens og hendes partsrepræsentant Ulf Harbos vedholdenhed igennem flere år, har Borgerrådgiveren i København endelig langt om længe indvilget i at starte en undersøgelse af Beskæftigelsesforvaltningens næsten 14 år lange sagsbehandling af Charlottes sag. Liv Over Lov er enig i Charlottes og Ulf Harbos opfattelser af, at Jobcenter København og Centralforvaltningen har begået alt for mange systematiske fejl og ulovligheder især i forhold til offentlige myndigheders forpligtigelser over for borgerne i Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven samt brud på . . .

En løn på kontanthjælpsniveau = selvforsørgende

Dette Blogindlæg er lavet for at oplyse mennesker med varige sygdomme og handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne eller slet ingen om, at Jobcentre bl.a. i København siden 2011 (og måske før) har haft den praksis, at de erklærer folk for selvforsørgende, hvis de kan tjene en løn i et ordinært job – med eller uden skånebehov – der er på samme niveau som kontanthjælpen. Det er Liv Over Lov’s klare opfattelse, at Jobcentre i årevis ulovligt og . . .

Frederiksberg kommune og politiet kriminaliserer whistleblower

Bitten skal i retten for at have videregivet fortrolige oplysninger til Information Ny artikel af journalist Ulrik Dahlin; Information den 5. august 2019 For to år siden bragte Information et interview Bitten Vivi Jensen, der var tidligere ansat i Frederiksberg Kommune. Hun kritiserede kommunens behandling af borgere, der søgte om førtidspension på baggrund af en række sagsakter, som hun havde fjernet fra sit tidligere arbejde. Nu får artiklen et retsligt efterspil Fredag den 19. juli sendte Frederiksberg Kommune et brev . . .

Jobcenter vil tvinge kræftsyg kvinde i ressourceforløb

Opdatering september 2019: Der er sket flere ting i Jette Sands jobcentersag, siden dette blogindlæg blev oprettet den 23. december 2017. Efter 5 års kamp mod både jobcentret og Ankestyrelsen fik Jette Sand takket været en LÆ 275 attest fra Klinisk Funktion en åbenlys førtidspension den 1. maj 2019. Vejen til en åbenlys førtidspension var umenneskelig hård for Jette Sand, og der er blevet foretaget flere alvorlige ulovligheder i hendes sag, heriblandt: Både jobcentret og Ankestyrelsen slap ustraffet afsted med . . .

Jobcenter bestiller lægeundersøgelse af borgere uden deres skriftlige samtykke

Torsdag den 21. december 2017 sendte Ulrik Kohl, Ordfører for borgerrettigheder og beskæftigelse for Enhedslisten i Københavns Borgerrepræsentation nedenstående politikerspørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på baggrund af en borgers klage. Borgeren har også klaget til Borgerrådgiveren og bedt dem om at behandle klagen generelt og principielt, da Jobcenter København har bestilt lægeundersøgelser af mange andre borgere også på Klinisk Funktion og i et baglokale på Jobcenter Lærkevej uden deres skriftlige samtykke til det. Læs borgerens generelle og principielle klage til . . .

Skatteborgernes penge bruges til mishandling af syge

John Andersen, medlem af Borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten, har igen stillet politikerspørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Denne gang om et systematiseret samarbejde mellem Jobcenter København og Klinisk Funktion på Socialmedicinsk Enhed på Frederiksberg Hospital, som er til meget stor og varig skade for københavnere med veldokumenterede varige sygdomme og handicap og som følge deraf også veldokumenteret varig nedsat eller slet ingen arbejdsevne. Læs administrerende direktør Bjarne Winges svar til John Andersen den 27. november 2017 her John Andersen skrev . . .

Åbent brev om kommuners og Klinisk Funktions borgerhelbredsforværrende samarbejde

Den 11. december 2017 modtog vi svar på nedenstående spørgsmål fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Læs hans svar herunder. Kære Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Kære Torsten Gejl, Leif Lahn Jensen, Finn Sørensen, Hans Andersen, Sofie Carsten Nielsen, Laura Lindahl, Bent Bøgsted, Karsten Hønge og Rasmus Jarlov, beskæftigelsesordførere i Folketinget ——————————————– Undertegnede beder venligst om, at indholdet af dette åbne brev medtages i evalueringen af reformen af fleksjob og førtidspension. Ligeledes beder vi også om at få et skriftligt svar på . . .