Åbne spørgsmål om tvang til selvforsørgelse i deltidsjob

Kære beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og øvrige medlemmer af beskæftigelsesudvalget På vegne af Liv Over Lov’s 804 medlemmer beder undertegnede om at få svar på disse åbne spørgsmål om at blive erklæret for selvforsørgende, selvom man kun kan arbejde på deltid (18-25 timer om ugen). Spørgsmål 1 Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der helt klart definerer, hvad et ordinært job er – specifikt om fuldtid er 37 timer om ugen eksklusiv pauser? Spørgsmål 2 Vil . . .

Fortsat ingen beskyttelse mod myndighedernes overgreb

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) besvarede på vegne af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A) den 12. januar 2021 de elleve § 20 spørgsmål, som Victoria Velasquez (Ø) stillede den 4. januar 2021. Med inspiration i juraprofessor Eva Smidts kloge visdomsord legaliserer den fungerende beskæftigelsesminister desværre, at Ankestyrelsen og jobcentrene stadig kan begå overgreb på vores medborgere med varige handicap/sygdomme, sandsynligvis fordi den fungerende beskæftigelsesminister fejlagtigt tror, at retssikkerhed handler om, at vi borgere skal mødes med værdighed, respekt og tryghed i . . .

Bisiddererfaringer med CAB Kbh.

I september, oktober og november 2019 var medlemmer af Liv Over Lov bisiddere for 5 forskellige borgere til deres rehabiliteringsteammøder i Jobcenter CAB i København. CAB er en forkortelse af Center for Afklaring og Beskæftigelse. 4 af disse 5 rehabiliteringsteams var eksempler på, at der er ved at ske en meget tiltrængt ændring af, hvordan varigt syge og handicappede københavnere mødes i det københavnske jobcentersystem. Disse 4 rehabiliteringsteams handlede nemlig stort set i overensstemmelse med, at de 4 borgeres sager . . .

STAR! Vi mennesker er ikke robotter

Resultatet af Liv Over Lov’s dialogmøde med STAR i november 2019 var desværre ikke opløftende i forhold til at sikre, at kronisk handicappede og syge medborgere ikke fortsat vil blive behandlet som robotter i landets jobcentre og i Ankestyrelsen. De 3 STAR repræsentanter synes imødekommende over for vores kritik af, at Rehabiliteringplanens Forberedende Del (RFD) helt ubemærket er blevet revideret til en standardiseret udgave, men de synes at arbejde i et tomrum, der ikke har forbindelse til den konkrete virkelighed, . . .

Jobcenter CAB obstruerer magtfuldkomment

Mandag den 16. juli 2018 blev livstruet lungesyge Jan Larsen trukket igennem mere end 1 ½ times møde på Jobcenter CAB i København SV. De 2 socialrådgiveruddannede sagsbehandlere VILLE på deres obstruerende og magtfuldkomne måde bare gennemtrumfe, at Jan Larsen skulle udfylde Rehabiliteringsplanens forberedende del, selvom Borgerrepræsentationen har vedtaget, at borgerne har ret til, at Københavns kommunes forvaltninger møder dem med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Den politisk vedtagne ret blev Jan Larsen, hans partsrepræsentant og 2 bisiddere på ingen . . .

Social retfærdighed på kommunale jobcentre?

Liv Over Lov vil udtrykke vores taknemmelighed for det respektfulde og tillidfulde samarbejde, vi har haft i forbindelse med Jesper Elbæk Drejer Andersen, som i juni 2018 afsluttede sin kandidatuddannelse i Sociale interventioner på RUC. Læs Jesper Elbæk Drejer Andersens afsluttende specialeafhandling ”Social retfærdighed på kommunale jobcentre?” her Jespers specialeafhandling er blevet til på baggrund af 3 konkrete møder i jobcentre i København. De 3 konkrete samtaler i københavnske jobcentre, som Jesper Elbæk Drejer Andersen har analyseret dybdegående i sin . . .

Modstandsbevægelsers brev til socialcheferne

I februar 2018 lykkedes det 15 sociale modstandsbevægelser at få 2 aviser til at trykke vores fælles åbne brev, hvor vi udtrykte stor bekymring og indignation over Socialchefforeningens formand Helle Linnets udtalelser under høringen af fleksjob og førtidspensionsreformen på Christiansborg den 31. januar 2018. Læs vores åbne brev i Arbejderen her og i DenOffentlige her. Læs også vores åbne brev længere nede på i dette blogindlæg, hvor der er link til nu 22 modstandsbevægelsers Facebook-grupper og Facebook-sider, som har ønsket . . .

Kommune misbruger groft Ankestyrelsens praksis

Takket været Charlotte Pedersens og hendes partsrepræsentant Ulf Harbos vedholdenhed igennem flere år, har Borgerrådgiveren i København endelig langt om længe indvilget i at starte en undersøgelse af Beskæftigelsesforvaltningens næsten 14 år lange sagsbehandling af Charlottes sag. Liv Over Lov er enig i Charlottes og Ulf Harbos opfattelser af, at Jobcenter København og Centralforvaltningen har begået alt for mange systematiske fejl og ulovligheder især i forhold til offentlige myndigheders forpligtigelser over for borgerne i Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven samt brud på . . .

En løn på kontanthjælpsniveau = selvforsørgende

Dette Blogindlæg er lavet for at oplyse mennesker med varige sygdomme og handicap og som følge deraf varigt nedsat arbejdsevne eller slet ingen om, at Jobcentre bl.a. i København siden 2011 (og måske før) har haft den praksis, at de erklærer folk for selvforsørgende, hvis de kan tjene en løn i et ordinært job – med eller uden skånebehov – der er på samme niveau som kontanthjælpen. Det er Liv Over Lov’s klare opfattelse, at Jobcentre i årevis ulovligt og . . .

Frederiksberg kommune og politiet kriminaliserer whistleblower

Bitten skal i retten for at have videregivet fortrolige oplysninger til Information Ny artikel af journalist Ulrik Dahlin; Information den 5. august 2019 For to år siden bragte Information et interview Bitten Vivi Jensen, der var tidligere ansat i Frederiksberg Kommune. Hun kritiserede kommunens behandling af borgere, der søgte om førtidspension på baggrund af en række sagsakter, som hun havde fjernet fra sit tidligere arbejde. Nu får artiklen et retsligt efterspil Fredag den 19. juli sendte Frederiksberg Kommune et brev . . .