Gode råd

Hvis du kommer ind i jobcenter- og socialsystemet skal du vide, at du er udenfor demokrati og retssamfund. Alligevel: Der er ting, du kan gøre for selv at forbedre din situation. På denne side kan du finde gode råd om, hvad du selv kan gøre.

Om Anke:
Ordet anke betyder at du kan sende en afgørelse til fornyet bedømmelse, hos en højere instans.
En anke kan således komme til at betyde at du får afgørelsen ændret, til din fordel. Men vigtigere er det at din sagsbehandler –og dennes bagland- ved at deres afgørelse nu udsættes for et gennemsyn. Der er faktisk mange af deres afgørelser der først vurderes udfra regelsættet når de ankes.
Det er derfor vigtigt at du anker enhver afgørelse, der ikke er helt i overensstemmelse med dine ønsker.
Du har krav på at enhver afgørelse følges af en ankevejledning.

Om Aktindsigt:
Ordet aktindsigt betyder adgang til alle sagsakter med relation til din sag. Du har til enhver tid ret til at modtage kopi af hele din sag.
Det er tilrådeligt at du beder om aktindsigt efter hver kontakt med kommunen. For ikke at være urimelig, kan du begrænse din ansøgning til tilbage til foregående aktindsigt.
Det er vigtigt at du bruger retten til aktindsigt, fordi: Så ved sagsbehandleren –og dennes bagland- at du er opmærksom på hvad der går ind i din journal, og du kan dokumentere det. Derfor vil de være mere tilbøjelige til at respektere dine rettigheder. Og til at føre din sag på en måde der kan hjælpe dig videre.

Anke og Aktindsigt i samspil:
Idéen er at du skal lade begreberne Aktindsigt og Anke indgå i et samspil.
Når du modtager din Aktindsigt, kan du gå den igennem og se om den er i overensstemmelse med virkeligheden. Og hvis ikke: Du kan anke hver eneste journalindføring som du ikke er tilfreds med. Får du et positivt resultat af denne anke, vil du få en ny indføring i din journal. Enten en rettelse af journalen, eller en ny indføring, der citerer din indvending.
Når din journal således giver et troværdigt og rimeligt retvisende billede af din sag, kan den bruges til at understøtte anker. Og endnu vigtigere, den har en præventiv effekt: Hvis din sagsbehandler –og dennes bagland- forudser at deres handlinger kan dokumenteres, vil de være mindre tilbøjelige til at tilsidesætte dine rettigheder.

Download Aktindsigtansøgning her