Om gruppen

Liv Over Lov blev stiftet den 1. februar 2017 af Gun Hannestad, Annette Nielsen og Jane Pihlmann.

4. oktober 2017 trak Annette og Gun sig af helbredsmæssige og personlige årsager.

Jane Pihlmann, som er den eneste stifter tilbage, valgte at lægge ideen med at få bygget en forening af betalende medlemmer op på hylden på ubestemt tid, og ændrede navnet “Forening for mennesker med varige sygdomme og handicap” til “Aktions- og Støttegruppe for mennesker med varige sygdomme og handicap”.

Liv Over Lov’s Daglige Ledelse er aktuelt Charlotte Pedersen og Jane Pihlmann.

Vi har erfaret, at det er mere end svært at blive hørt, inddraget og taget alvorligt i Jobcentersystemet og af de reformansvarlige politiske partier , når vi gør det som enkeltpersoner.

Vi kan ikke forholde os tavse i forhold til den samfundsudvikling, vi er vidende til.

Med stiftelsen af Liv Over Lov håber vi, at vi kan komme til at stå stærkere. Vi vil deltage i demonstrationer, strejker samt i møder med politikere, fagforeninger, andre fattigdomsbekæmpende foreninger og grupper, skrive åbne breve til politikerne, lave undersøgelser m.m i det omfang, vi magter.

Liv Over Lov’s formål er at forsøge at forbedre livsvilkårene for mennesker med varig sygdom og handicap massivt, bl.a. ved at offentliggøre faktuel dokumentation for, at offentlige myndigheder – fra Jobcentre til Ankestyrelsen – systematisk sagsbehandler ulovligt i forhold til Ombudsmandens principper om “God forvaltningsskik” og i forhold til offentlige myndigheders pligter over for borgerne i Forvaltningsloven og i Retssikkerhedsloven i mange år og over for nogen endda i flere årtier.

Hjemmesidens indhold vil ud over de faste menuer også komme til at indeholde blogindlæg, hvis formål er at oplyse gruppens medlemmer og andre interesserede om målgruppens rettigheder, undersøgelser, relevante lovhenvisninger, principafgørelser, principielle domme, relevante artikler fra fagpersoner m.m.

Denne hjemmeside bruger cookies  Læs mere