Åbne spørgsmål om tvang til selvforsørgelse i deltidsjob

Kære beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og øvrige medlemmer af beskæftigelsesudvalget På vegne af Liv Over Lov’s 804 medlemmer beder undertegnede om at få svar på disse åbne spørgsmål om at blive erklæret for selvforsørgende, selvom man kun kan arbejde på deltid (18-25 timer om ugen). Spørgsmål 1 Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der helt klart definerer, hvad et ordinært job er – specifikt om fuldtid er 37 timer om ugen eksklusiv pauser? Spørgsmål 2 Vil . . .