Svært syge tvinges stadig til rehab-møder

Liv Over Lov har igen fundet det meget nødvendigt for svært syge medborgeres retssikkerhed at sende nye åbne breve om lovbegrebet “åbenbart formålsløst”, da svært syge medborgere stadig tvinges til at møde op til rehabiliteringsteammøder under skriftlige trusler om at miste deres forsørgelse og under trusler om, at deres sager ikke kan blive afgjort. Det er desværre stadig Liv Over Lov’s erfaring, at jobcentre og klagesagsteams i flere kommuner fortsat ulovligt nægter skriftligt at vurdere om det er åbenbart formålsløst . . .

Syg praksis i åbenlyse FØP sager

Den 2. april 2019, skrev Liv Over Lov et åbent brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og øvrige medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg. Baggrunden var, at vi har erfaret, at jobcentre trækker borgeres sager i langdrag i op til 1 år, når sundhedskoordinatorer fra Klinisk Funktion vælger, at en åbenlys førtidspensionssag skal forelægges for rehabiliteringsteam, eller når de i notater vælger at vurdere, at nye beskæftigelsesrettede indsatser ikke vil medføre risiko for helbredsskade eller negativ påvirkning af førlighed/psyke. Vi har erfaret, . . .