Åbne spørgsmål om tvang til selvforsørgelse i deltidsjob

Kære beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og øvrige medlemmer af beskæftigelsesudvalget På vegne af Liv Over Lov’s 804 medlemmer beder undertegnede om at få svar på disse åbne spørgsmål om at blive erklæret for selvforsørgende, selvom man kun kan arbejde på deltid (18-25 timer om ugen). Spørgsmål 1 Vil ministeren tage initiativ til, at der vedtages en konkret lovhjemmel, der helt klart definerer, hvad et ordinært job er – specifikt om fuldtid er 37 timer om ugen eksklusiv pauser? Spørgsmål 2 Vil . . .

Fortsat ingen beskyttelse mod myndighedernes overgreb

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) besvarede på vegne af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (A) den 12. januar 2021 de elleve § 20 spørgsmål, som Victoria Velasquez (Ø) stillede den 4. januar 2021. Med inspiration i juraprofessor Eva Smidts kloge visdomsord legaliserer den fungerende beskæftigelsesminister desværre, at Ankestyrelsen og jobcentrene stadig kan begå overgreb på vores medborgere med varige handicap/sygdomme, sandsynligvis fordi den fungerende beskæftigelsesminister fejlagtigt tror, at retssikkerhed handler om, at vi borgere skal mødes med værdighed, respekt og tryghed i . . .