#whistleblowerBitten Videodemonstration

Opdatering den 28. marts 2021 Østre Landsret stadfæstede desværre, men forventet Frederiksberg byret dom fra den 5. februar 2020, som dømte Bitten skyldig i at have brudt sin tavshedspligt og skyldig i at have misbrugt sin stilling som ansat i Frederiksberg kommune med henvisning til straffelovens § 152, stk. 1 og § 155, da hun i 2016 tog personfølsomme oplysninger om 90 borgere med hjem og videregav dem til journalist Ulrik Dahlin fra Information i 2017 med den hensigt at . . .