Forside

Velkommen til Liv Over Lov, som er en aktions- og støttegruppe for mennesker med varige sygdomme og handicap.
 
Vores formål er at arbejde for lovændringer, så det med baggrund i princippet om “Lighed for Loven” bliver strafbart for kommuner, regioner og Ankestyrelse at:
  1. tvinge borgerne ud i endeløse praktikker inkl. sengepraktik, der forværrer borgernes helbred
  2. ændre borgernes lægers diagnoser og erklæringer om varig nedsat funktions- og arbejdsevne
  3. tvinge borgerne til at arbejde gratis og medvirke til løndumping for at få offentlig forsørgelse
  4. fastholde borgerne uafklarede på fattigdomsydelser i både 5, 10, 15, 20 og 30 år
  5. praktisere systematisk ulovlig sagsbehandling i både år og årtier i forhold til Ombudsmandens principper om God forvaltningsskik” og i forhold til offentlige myndigheders pligt overfor borgerne i Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven og § 2 i den særlige Retssikkerhedslov om Proportionalitetsprincippet, der forpligter offentlige myndigheder til at vælge “den mindst indgribende foranstaltning” over for borgerne.

Alle, der kan bakke op om Liv Over Lov’s formål, er velkomne til at støtte os moralsk og praktisk via nedenstående link og økonomisk via nedenstående kontonummer:

Anmod om medlemskab af vores Facebook-gruppe

Klik ”Synes godt om”  til vores Facebook-side

Skriv til os via kontaktformularen

Klik ind på vores YouTube-kanal og se vores mange dokumentationsfilm

Overfør pengedonation til Liv Over Lov’s konto:

Regnr. 6070

Kontonr. 0000209343

SKRIV venligst: ”Donation til Liv Over Lov” i modtagefeltet i pengeoverførslen.


Vigtig information om offentliggørelse af navngivne personer og lydoptagelser på hjemmesiden:

I Liv Over Lov har vi med inspiration fra Danmarks Radios etiske begrundelser valgt at offentliggøre adskillige lydoptagelser (inkl. skjulte optagelser) fra møder med jobcentre m.fl. og valgt at offentliggøre navne på ansatte i ledende og øvrige magtfulde stillinger i kommunerne og i regionerne:

  • fordi de har væsentlig offentlig interesse
  • fordi hensynet til den offentlige interesse klart overstiger hensynet til de navngivne personer
  • fordi mange skriftlige klager i meget lang tid forud for offentliggørelsen af de navngivne personer og lydoptagelserne ikke har ført til, at jobcenteransatte, kommunalpolitikere, forvaltningschefer, direktører m.fl. har taget ansvar for og rettet op på alle deres løgne, fordrejninger af FAKTA m.m.
  • fordi offentliggørelserne udgør beviser og dokumentation, som vi ikke har kunne tilvejebringe på anden vis

Danmarks Radios retningslinjer for offentliggørelse af skjulte optagelser

Opdateret den 12. april 2021

Denne hjemmeside bruger cookies  Læs mere